Toyota Yaris: Uruchamianie silnika

 • Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym
 1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
 2. Sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P (wersje z przekładnią bezstopniową) lub neutralnym N (wersje z mechaniczną skrzynią biegów).
 3. Mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego (wersje z przekładnią bezstopniową) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów).
 4. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "START" i uruchomić silnik.
 • Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym
 1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony
 2. Sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym N.
 3. Mocno wcisnąć pedał sprzęgła.
 4. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON".

  Zaźwieci się lampka kontrolna wstępnego podgrzewania silnika   .


 5. Po zgaźnięciu lampki kontrolnej wstępnego podgrzewania silnika
  wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "START" i uruchomić silnik.

  Wyłącznik zapłonu (wersje z mechanicznym kluczykiem)

  ...

  Zmiana położeń wyłącznika zapłonu

  "LOCK" Kierownica zablokowana, można wyjąć kluczyk. (Wersje z przekładnią bezstopniową: Kluczyk może być wyjęty tylko wtedy, g ...

  Categorie