Toyota Yaris: Używanie mechanicznego kluczyka (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Toyota Yaris –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Informacje podstawowe –> Używanie mechanicznego kluczyka (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Używanie mechanicznego kluczyka (wersje z elektronicznym kluczykiem)


W celu wyjęcia mechanicznego kluczyka należy przesunąć dźwignię zwalniającą i wyciągnąć kluczyk.

Po użyciu mechaniczny kluczyk należy schować w obudowie elektronicznego kluczyka. Należy go zawsze nosić wraz z elektronicznym kluczykiem. W razie wyczerpania baterii w elektronicznym kluczyku lub nieprawidłowego działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka konieczne będzie użycie mechanicznego kluczyka.

Gdy zostanie zgubiony kluczyk do samochodu

Nowy oryginalny kluczyk Toyoty może zostać wykonany w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie na podstawie innego kluczyka pochodzącego z tego samochodu oraz numeru kodowego odczytanego z dołączonej do kluczyków płytki. Płytkę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, np. w portfelu, nigdy w samochodzie.

Podczas podróży lotniczej

W przypadku zabrania elektronicznego kluczyka na pokład samolotu nie wolno naciskać żadnych jego przycisków. Jeżeli kluczyk przechowywany jest w bagażu, należy go odpowiednio zabezpieczyć przed ryzykiem przypadkowego naciźnięcia któregokolwiek z jego przycisków. Naciźnięcie przycisku kluczyka powoduje emisję fal radiowych, które mogą zakłócić działanie urządzeń pokładowych samolotu.

Czynniki powodujące zakłócenie działania (bezprzewodowe zdalne sterowanie)

W niżej wyszczególnionych warunkach mogą nie działać prawidłowo funkcje systemu bezprzewodowego zdalnego sterowania:

 • W przypadku rozładowania baterii w kluczyku ze zdalnym sterowaniem.
 • W pobliżu obiektów emitujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak wieże telewizyjne, elektrownie, stacje paliwowe, nadajniki radiowe, duże ekrany wizyjne, lotniska itp.
 • W przypadku noszenia kluczyka ze zdalnym sterowaniem razem z przenoźnymi urządzeniami łącznoźci w rodzaju radiotelefonów, telefonów komórkowych, telefonów bezprzewodowych lub innych tego typu urządzeń.
 • W przypadku dotykania lub zasłaniania kluczyka ze zdalnym sterowaniem metalowymi przedmiotami.
 • Gdy w pobliżu uruchomione zostaje bezprzewodowe zdalne sterowanie, emitujące fale radiowe.
 • Gdy tylna szyba samochodu pokryta jest metalizowaną folią przyciemniającą lub zasłonięta innego rodzaju obiektami metalicznymi.

Rozładowanie baterii w kluczyku

Jeżeli funkcja bezprzewodowego zdalnego sterowania nie działa prawidłowo, może to oznaczać wyczerpanie baterii w kluczyku. W razie potrzeby należy ją wymienić na nową.

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku (wersje z elektronicznym kluczykiem)

 • W normalnych warunkach trwałoźć baterii wynosi od 1 roku do 2 lat.
 • W przypadku wyczerpania baterii, po wyłączeniu silnika, rozlegnie się alarm dźwiękowy w kabinie samochodu
 • Ponieważ elektroniczny kluczyk stale odbiera sygnały radiowe, jego bateria ulega rozładowywaniu nawet wtedy, gdy nie jest on używany. Wystąpienie któregokolwiek z niżej opisanych objawów może oznaczać wyczerpanie baterii w kluczyku. W razie potrzeby należy ją wymienić na nową.

Nie działa funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka lub bezprzewodowego zdalnego sterowania.

Uległ skróceniu zasięg operacyjny tych funkcji.

Nie zaźwieca się dioda kontrolna w kluczyku.

 • W celu uniknięcia ryzyka przedwczesnego wyczerpania baterii nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka w odległoźci mniejszej niż 1 m od urządzeń elektrycznych emitujących pole elektromagnetyczne, takich jak:

telewizory

komputery

telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i ładowarki do akumulatorów

telefony komórkowe lub telefony bezprzewodowe w trakcie ładowania

indukcyjne płyty grzewcze

lampy stołowe

Wymiana baterii

Weryfikacja liczby zarejestrowanych kluczyków (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Można sprawdzić liczbę przyporządkowanych do samochodu kluczyków.

Szczegółowych informacji udzieli autoryzowana stacja obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

W przypadku użycia niewłaźciwego kluczyka

W niektórych wersjach bębenek zamka obraca się swobodnie, chroniąc jego wewnętrzne mechanizmy.

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. funkcji bezprzewodowego zdalnego sterowania).

Certyfikaty dotyczące układu bezprzewodowego zdalnego sterowania (wersje z mechanicznym kluczykiem)

Certyfikaty dotyczące układu bezprzewodowego zdalnego sterowania (wersje z mechanicznym kluczykiem)


Certyfikaty dotyczące układu bezprzewodowego zdalnego sterowania (wersje z mechanicznym kluczykiem)


Certyfikaty dotyczące układu bezprzewodowego zdalnego sterowania (wersje z mechanicznym kluczykiem)


Certyfikaty dotyczące układu bezprzewodowego zdalnego sterowania (wersje z mechanicznym kluczykiem)


Certyfikaty dotyczące układu bezprzewodowego zdalnego sterowania (wersje z mechanicznym kluczykiem)


Certyfikaty dotyczące układu bezprzewodowego zdalnego sterowania (wersje z mechanicznym kluczykiem)W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia kluczyka

 • Nie upuszczać, nie narażać na uderzenia ani nie zginać kluczyków.
 • Nie wystawiać kluczyków na działanie wysokiej temperatury przez dłuższy czas.
 • Nie dopuszczać do zamoczenia kluczyka, np. myjąc go w myjce ultradźwi ękowej.
 • Nie mocować do kluczyków ani nie pozostawiać ich w okolicy przedmiotów metalowych lub materiałów magnetycznych.
 • Nie rozmontowywać kluczyków
 • Nie przyklejać do powierzchni kluczyków naklejek lub jakichkolwiek innych przedmiotów.
 • Wersje z elektronicznym kluczykiem: Nie pozostawiać kluczyka w pobliżu obiektów emitujących silne pola elektromagnetyczne, takich jak odbiorniki telewizyjne, systemy audio, indukcyjne płyty grzewcze lub aparatura medyczna w rodzaju sprzętu terapeutycznego pracującego na niskich częstotliwoźciach.

Noszenie elektronicznego kluczyka przy sobie (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Elektroniczny kluczyk należy przechowywać w odległoźci co najmniej 10 cm od włączonych urządzeń elektrycznych. Fale radiowe emitowane przez te urządzenia mogą powodować nieprawidłowe działanie kluczyka znajdującego się w odległoźci mniejszej niż 10 cm.

Wprzypadku problemów z systemem elektronicznego kluczyka (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Należy dostarczyć samochód wraz ze wszystkimi kluczykami do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

W przypadku zgubienia kluczyka (wersje z elektronicznym kluczykiem)

W przypadku zgubienia kluczyka ryzyko kradzieży samochodu znacznie wzrasta. W takim przypadku należy natychmiast dostarczyć samochód wraz ze wszystkimi pozostałymi kluczykami do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

  Bezprzewodowe zdalne sterowanie

  Wersje z mechanicznym kluczykiem Zablokowanie wszystkich drzwi Odblokowanie wszystkich drzwi Wersje z elektronicznym kluczykiem Zablokowanie wszy ...

  Otwieranie, zamykanie oraz blokowanie drzwi

  ...

  Categorie