Toyota Yaris: Składanie lusterek

 • Wersje z ręcznie regulowanymi lusterkami

W celu złożenia lusterka popchnąć je w kierunku tyłu samochodu.

Wersje z ręcznie regulowanymi lusterkami


 • Wersje z elektrycznie regulowanymi lusterkami

Wersje z elektrycznie regulowanymi lusterkami


Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewn ętrzne lusterka wsteczne.

Ponowne naciźnięcie tego przycisku powoduje powrót zewn ętrznych lusterek wstecznych do normalnej pozycji.

Zewnętrzne lusterka wsteczne złożą się lub rozłożą automatycznie w powiązaniu z blokowaniem i odblokowywaniem drzwi.

Elektryczna regulacja lusterek działa, gdy (wersje z elektrycznie regulowanymi lusterkami)

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem:

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ACC" lub "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem:

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY lub IGNITION ON.

Gdy lusterka ulegną zaparowaniu (wersje wyposażone w funkcję usuwania zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych)

W celu oczyszczenia zewnętrznych lusterek wstecznych należy włączyć funkcj ę usuwania zaparowania. Usuwanie zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych włączane jest wraz z funkcją usuwania zaparowania tylnej szyby.


O tym należy pamiętać podczas jazdy

Podczas jazdy należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do utraty panowania nad samochodem i wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Nie wolno regulować ustawienia lusterek w trakcie jazdy.
 • Nie wolno jechać ze złożonymi zewnętrznymi lusterkami wstecznymi.
 • Oba zewnętrzne lusterka wsteczne należy rozłożyć i właźciwie ustawić przed rozpoczęciem jazdy.

Gdy lusterko się przemieszcza (wersje z elektrycznie regulowanymi lusterkami)

Należy uważać, aby przemieszczające się lusterko nie przycisnęło dłoni, ponieważ grozi to odniesieniem obrażeń i jego uszkodzeniem

Gdy włączona jest funkcja usuwania zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych (wersje wyposażone w funkcję usuwania zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych)

Nie dotykać powierzchni lusterek wstecznych, ponieważ ich powierzchnia może być silnie rozgrzana i spowodować poparzenia.

  Regulacja ustawienia

  Wersje z ręcznie regulowanymi lusterkami Ustawić pozycję lusterka naciskając jego powierzchnię w górę, w dół, w prawo lub w ...

  Otwieranie i zamykanie okien bocznych

  Elektryczne sterowanie szyb ...

  Categorie