Toyota Yaris: Przycisk blokady szyb

Naciźnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie możliwoźci otwierania i zamykania okien bocznych przełącznikami w drzwiach pasażerów.

Z funkcji tej można korzystać w celu uniemożliwienia dzieciom samodzielnego otwierania i zamykania okna.

Przycisk blokady szyb


Elektryczne sterowanie szyb działa, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Elektryczne sterowanie szybami po wyłączeniu silnika

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Elektryczne sterowanie szybami działa jeszcze przez 45 sekund po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ACC" lub "LOCK". Jednak z chwilą otwarcia przednich drzwi przestaje działać.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Elektryczne sterowanie szybami działa jeszcze przez 45 sekund po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub wyłączonego. Jednak z chwilą otwarcia przednich drzwi przestaje działać.

Funkcja bezpieczeństwa (tylko szyba kierowcy)

W przypadku przyciźnięcia czegokolwiek pomiędzy szybą a ramą drzwi szyba zatrzyma się i zostanie nieco opuszczona.

Gdy szyba nie zamyka się w prawidłowy sposób

Jeżeli funkcja bezpieczeństwa nie działa prawidłowo i szyby nie mogą zostać zamknięte, należy wykonać poniższe czynnoźci, używając przycisku elektrycznego sterowania szyb znajdującego się przy drzwiach kierowcy.

 • Po zatrzymaniu samochodu szybę można zamknąć, trzymając przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu zamykania jednym ruchem, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
 • Jeżeli mimo wykonania powyższych działań szyba nadal nie daje się zamknąć, konieczne jest dokonanie kalibracji układu w opisany poniżej sposób.
 1. Przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu zamykania jednym ruchem. Po zamknięciu szyby jeszcze przez 6 sekund przytrzymać przełącznik w tej pozycji
 2. Przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu otwierania jednym ruchem. Po całkowitym otwarciu szyby jeszcze przez 2 sekundy przytrzymać przełącznik w tej pozycji.
 3. Ponownie przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w poło- żeniu zamykania jednym ruchem. Po zamknięciu szyby jeszcze przez 2 sekundy przytrzymać przełącznik w tej pozycji.

W przypadku zwolnienia przełącznika podczas przemieszczania się szyby konieczne będzie powtórzenie operacji od początku.

Jeżeli w dalszym ciągu, po prawidłowym wykonaniu powyższych działań, szyba po zamknięciu uchyla się, należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.


Należy przestrzegać następujących źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Zamykanie okien bocznych

 • Kierowca jest odpowiedzialny za wszelkie operacje związane z działaniem elektrycznie sterowanych szyb, nawet gdy są one obsługiwane przez pasażerów. W celu zapobieżenia przypadkowemu uruchomieniu szyby, zwłaszcza przez dziecko, nie wolno pozwolić, aby obsługiwało ono elektrycznie sterowane szyby. Może się zdarzyć, że częźć ciała dziecka lub innego pasażera zostanie przyciźnięta przez elektrycznie sterowaną szybę. Ponadto gdy w samochodzie znajdują się dzieci, zaleca się, aby używać przycisku blokady szyb.
 • Przy podnoszeniu szyb należy kontrolować, czy nie grozi to przyciźnię- ciem jakiejkolwiek częźci ciała pasażerów.
 • Przed wyjźciem z samochodu należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem), zabrać ze sobą kluczyk i opuźcić samochód wraz z dzieckiem. Nierozważne zachowanie dziecka może przypadkowo doprowadzić do wypadku.

Funkcja bezpieczeństwa (tylko szyba w drzwiach kierowcy)

 • Nie należy w sposób celowy powodować zadziałania funkcji bezpieczeństwa, używając do tego celu jakiejkolwiek częźci ciała.
 • Funkcja bezpieczeństwa może nie zadziałać w przypadku przyciźnięcia czegokolwiek tuż przed położeniem całkowitego zamknięcia okna.

  Otwieranie i zamykanie okien bocznych

  Do podnoszenia i opuszczania szyb służą przełączniki. Obsługa przełączników powoduje ruch szyb w następujący sposó ...

  Jazda

  Instrukcje i wskazówki dotyczące prowadzenia samochodu ...

  Categorie