Toyota Yaris: Przesunięcie przedniego fotela pasażera w celu uzyskania dostępu do tylnego rzędu siedzeń (wersje 3-drzwiowe)

Toyota Yaris –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Regulacja ustawienia foteli –> Przednie fotele –> Przesunięcie przedniego fotela pasażera w celu uzyskania dostępu do tylnego rzędu siedzeń (wersje 3-drzwiowe)

Wsiadanie do samochodu

W celu uzyskania łatwego dostępu do tylnych siedzeń należy użyć dźwigni zwalniającej blokadę oparcia. Jeżeli dźwignia zwalniająca blokadę oparcia zostanie użyta, aktualna pozycja fotela zostanie zapamiętana i fotel będzie mógł wrócić w swoje położenie. Jednak po użyciu dźwigni regulacji pochylenia oparcia fotel nie powróci do swojego oryginalnego położenia.

Pociągnąć dźwignię zwalniającą blokadę oparcia.

Oparcie złoży się do przodu i zwolniona zostanie blokada przesuwu fotela.

Przesunąć fotel maksymalnie do przodu.

Wsiadanie do samochodu


Wysiadanie z samochodu

Wysiadanie z samochodu


Pociągnąć dźwignię zwalniającą blokadę oparcia lub dźwignię regulacji pochylenia oparcia.

Oparcie złoży się do przodu i zwolniona zostanie blokada przesuwu.

Przesunąć fotel maksymalnie do przodu.

Po wejźciu pasażerów (wersje 3-drzwiowe)

Należy przesunąć fotel do tyłu, a następnie podnieźć jego oparcie. Fotel powróci i zostanie zablokowany w swoim poprzednim położeniu. Jeżeli fotel nie może zostać przesunięty w swoje poprzednie położenie z powodu pasażera na tylnym fotelu lub bagażu, zostanie on zablokowany w aktualnym położeniu i zapamiętana wczeźniej pozycja zostanie skasowana.

Aby powrócić do poprzedniego położenia fotela, należy po wyjęciu bagażu lub wyjźciu lub zajęciu prawidłowej pozycji przez pasażera na tylnym fotelu pociągnąć dźwignię zwalniającą blokadę oparcia. Jednak jeżeli fotel zostanie przesunięty do tyłu dalej niż w poprzednim położeniu przy użyciu dźwigni blokady przesuwu, wczeźniej zapamiętane położenie zostanie zmienione.


Zmiana ustawienia fotela

 • W trakcie regulacji położenia fotela należy zachować ostrożnoźć, tak aby fotel podczas jego ruchu nie stanowił dla nikogo zagrożenia.
 • Nie sięgać pod siedzenie lub w pobliże przemieszczających się częźci.

  Grozi to przyciźnięciem dłoni lub palców.

Regulacja ustawienia fotela

 • Należy uważać, aby fotel nie uderzył pasażerów lub bagażu.
 • Podczas jazdy oparcie fotela nie powinno być zbytnio odchylone do tyłu, aby do minimum ograniczyć ryzyko wyźliźnięcia się spod pasa bezpieczeństwa.

  Przy nadmiernie odchylonym do tyłu oparciu może nastąpić przeźliźnięcie się częźci biodrowej pasa bezpieczeństwa na brzuch, na który będzie wywierany bezpoźredni nacisk, a także częźć barkowa pasa może oprzeć się na szyi. Zwiększa to ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała w razie wypadku.

  Nie wolno zmieniać ustawienia fotela podczas jazdy, ponieważ może on niespodziewanie się przemieźcić, doprowadzając do utraty panowania nad samochodem.

 • Po regulacji ustawienia fotela należy upewnić się, że fotel znajduje się w pozycji zablokowanej.
 • Nie należy pozwalać nikomu na używanie dźwigni zwalniającej blokadę przesuwu fotela podczas jazdy.
 • Jeżeli ktokolwiek znajduje się w pobliżu, należy upewnić się, że nie jest w zasięgu ruchu fotela. Osobę tę należy poinformować o zamiarze przesuni ęcia fotela.

Po przywróceniu oparcia fotela do pozycji pionowej

Należy sprawdzić, czy oparcie fotela jest odpowiednio zablokowane, naciskając je lekko do tyłu i do przodu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała.

  Regulacja ustawienia

  Dźwignia regulacji wysunięcia fotela Dźwignia regulacji pochylenia oparcia Dźwignia regulacji wysokoźci ustawienia fotela (w niektórych ...

  Tylne fotele

  Oparcia tylnych foteli mogą zostać złożone. ...

  Categorie