Toyota Yaris: Olej w silniku

Poziom oleju sprawdza się za pomocą miarki przy wyłączonym silniku, gdy jest on rozgrzany do temperatury roboczej.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

 1. Zaparkować samochód w miejscu o równym, poziomym podłożu.

  Rozgrzać silnik, a następnie, po jego wyłączeniu, odczekać minimum 5 minut, umożliwiając źcieknięcie oleju na spód silnika.

 2. Wyciągnąć miarkę, trzymając szmatkę pod jej końcówką.

Silnik 1KR-FE

Silnik 1KR-FE


Silnik 1NR-FE

Silnik 1NR-FE


Silnik 1ND-TV

Silnik 1ND-TV


 1. Wytrzeć miarkę do sucha.
 2. Z powrotem wsunąć całkowicie miarkę.
 3. Ponownie wyciągnąć miarkę i trzymając szmatkę pod jej końcówką, odczytać poziom oleju.
 1. Poziom minimalny
 2. Poziom prawidłowy
 3. Poziom maksymalny

Miarka płaska

Miarka płaska


Miarka z wypustkami

Miarka z wypustkami


Kształt miarki może się różnić w zależnoźci od typu samochodu lub typu silnika.

 1. Wytrzeć miarkę do sucha i wsunąć ją całkowicie z powrotem.

Dolewanie oleju

Jeżeli źlad oleju jest poniżej lub prawie na poziomie kreski oznaczającej poziom minimalny, dolać oleju silnikowego takiego samego rodzaju, jaki znajduje się w silniku.

Silnik 1KR-FE

Silnik 1KR-FE


Silnik 1NR-FE

Silnik 1NR-FE


Silnik 1ND-TV

Silnik 1ND-TV


Przed dolaniem oleju należy sprawdzić jego rodzaj oraz przygotować potrzebne narzędzia.


 1. Zdjąć korek wlewu oleju, odkręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Dolewać olej małymi porcjami, kontrolując jego poziom za pomocą miarki.
 3. Nałożyć korek wlewu oleju i dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Zużycie oleju silnikowego

Podczas jazdy zużywana jest pewna iloźć oleju silnikowego. W następujących sytuacjach zużycie oleju może wzrosnąć, a olej trzeba będzie uzupełnić pomi ędzy przeglądami okresowymi.

 • Gdy silnik jest nowy, np. bezpoźrednio po zakupie pojazdu lub po wymianie silnika.
 • Jeżeli zostanie użyty olej o niskiej jakoźci lub o niewłaźciwej lepkoźci.
 • Podczas jazdy z dużymi prędkoźciami lub z dużym obciążeniem, podczas holowania (z wyjątkiem wersji na rynek Republiki Południowej Afryki) lub podczas częstego przyspieszania i hamowania.
 • Jeżeli silnik pracuje przez dłuższy czas na biegu jałowym lub podczas częstej jazdy w ruchu ulicznym o dużym natężeniu.

Po wymianie oleju w silniku (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju. W tym celu należy wykonać następujące czynnoźci:

 1. Przy pracującym silniku przełączyć wyźwietlacz do pozycji licznika przebiegu dziennego "A".
 2. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem)
 3. Wersje z mechanicznym kluczykiem:

Naciskając przycisk kasowania licznika przebiegu dziennego ( S. 93), wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (lecz nie uruchamiać silnika, ponieważ spowoduje to przerwanie procedury zerowania). Przytrzymać wciźnięty przycisk kasowania, aż licznik przebiegu pokaże stan "000000".

Wersje z elektronicznym kluczykiem: Naciskając przycisk kasowania licznika przebiegu dziennego ( S. 93), przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (lecz nie uruchamiać silnika, ponieważ spowoduje to przerwanie procedury zerowania). Przytrzymać wciźnięty przycisk kasowania, aż licznik przebiegu pokaże stan "000000".


Zużyty olej silnikowy

 • Zużyty olej silnikowy zawiera potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki, mogące wywoływać podrażnienia lub choroby skóry, np. stany zapalne lub nowotwory skóry. Dlatego należy uważać, aby nie narażać się na zbyt długi lub zbyt częsty kontakt z przepracowanym olejem. Plamy oleju na rękach można usuwać, myjąc je dokładnie mydłem i wodą.
 • Zużytego oleju silnikowego oraz filtrów oleju należy pozbywać się w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób, z zachowaniem wymogów ochrony źrodowiska. Nie wolno wrzucać filtrów do zwykłych pojemników na źmieci, wylewać oleju do kanalizacji ani rozlewać go na ziemi.

  W celu uzyskania informacji, na temat sposobów przekazywania do wtórnego przetworzenia oraz miejsc składowania przepracowanych olejów silnikowych i filtrów, najlepiej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub najbliższym warsztatem samochodowym.

 • Nie pozostawiać zużytego oleju w miejscach, do których mają dostęp dzieci.


W celu uniknięcia ryzyka poważnego uszkodzenia silnika

Poziom oleju w silniku należy regularnie kontrolować.

Podczas wymiany oleju silnikowego

 • Nie dopuszczać do rozlania oleju na elementy samochodu.
 • Nie wlewać oleju powyżej poziomu maksymalnego, ponieważ jest to szkodliwe dla silnika.
 • Po każdym dolaniu oleju sprawdzić jego poziom za pomocą miarki.
 • Korek wlewu oleju powinien być prawidłowo dokręcony.

Olej w silniku (wersje z układem filtra cząstek stałych DPF*)

Zastosowanie oleju silnikowego innego niż ACEA C2 może doprowadzić do uszkodzenia konwertera katalitycznego DPF.

*: Aby sprawdzić, czy samochód wyposażony jest w układ filtra cząstek stałych DPF, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

  Komora silnikowa

  Silnik 1KR-FE Skrzynki bezpieczników Miarka poziomu oleju silnikowego Korek wlewu oleju do silnika Akumulator Zbiornik wyrównawczy w układzie ...

  Płyn w układzie chłodzenia

  Gdy silnik jest zimny, poziom płynu powinien mieźcić się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym. Wersje z silnikiem o zapł ...

  Categorie