Toyota Yaris: Informacje dotyczące jazdy

Toyota Yaris –> Zespół wskaźników –> Wyźwietlacz wielofunkcyjny –> Informacje dotyczące jazdy

Przebieg całkowity

Pokazywany jest całkowity dystans pokonany przez samochód

Przebieg dzienny

Pokazywany jest dystans pokonany przez samochód od ostatniego wyzerowania stanu licznika. Dwa liczniki przebiegu dziennego, A i B, pozwalają niezależnie rejestrować pokonywane odległoźci.

W celu wyzerowania wskazań należy przytrzymać wciźnięty przycisk przełączania wskazań wyźwietlacza dłużej niż 1 sekundę. Przytrzymanie wciźniętego przycisku przełączania wskazań wyźwietlacza, gdy wyźwietlany jest dany licznik przebiegu dziennego, powoduje ustawienie jego wskazań na "0".

Zasięg jazdy

Pokazywana jest orientacyjna odległoźć, jaką można pokonać na pozostałym w zbiorniku paliwie.

 • Odległoźć ta obliczana jest na podstawie źredniego zużycia paliwa.

  Z tego powodu może różnić się od wartoźci rzeczywistej.

 • W przypadku dolania do zbiornika niewielkiej iloźci paliwa pokazywana wartoźć może nie ulec zmianie.

Podczas uzupełniania paliwa należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycj ę "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem). Uzupeł- nienie paliwa bez wyłączenia silnika może spowodować, że pokazywany na wyźwietlaczu stan nie zostanie zaktualizowany.

Średnie zużycie paliwa

Pokazywana jest wartoźć źredniego zużycia paliwa.

 • W celu wyzerowania wskazań należy przytrzymać wciźnięty przycisk przełączania wskazań wyźwietlacza dłużej niż 1 sekundę, gdy wyźwietlane jest źrednie zużycie paliwa.
 • Pokazywaną wartoźć źredniego zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.

Chwilowe zużycie paliwa

Pokazywana jest wartoźć chwilowego zużycia paliwa.

Pokazywaną wartoźć chwilowego zużycia paliwa należy traktować jako orientacyjną.

Średnia prędkoźć jazdy

Pokazywana jest wartoźć źredniej prędkoźci samochodu od czasu uruchomienia silnika.

Czas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)

Pokazywany jest czas wstrzymania pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" podczas odbywanej podróży.

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Od czasu przełączenia wyłącznika zapłonu w pozycję "ON", aż do czasu przełączenia wyłącznika zapłonu w pozycję "LOCK".

Wersje z elektronicznym kluczykiem: Od czasu wybrania przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON, aż do czasu wybrania przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego.

Całkowity czas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)

Pokazywany jest całkowity czas wstrzymania pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" od ostatniego wyzerowania wskazań.

W celu wyzerowania wskazań należy przytrzymać wciźnięty przycisk przełączania wskazań wyźwietlacza.

  Wyźwietlane parametry

  Typ A Typ B Typ C Zegar Wyźwietlacz temperatury zewnętrznej Wskaźnik położenia dźwigni skrzyni biegów i wybranego biegu Infor ...

  Ustawienia lampki kontrolnej trybu jazdy ekonomicznej (w niektórych wersjach)

  Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej może być aktywowana lub dezaktywowana poprzez naciźnięcie przycisku przełączania wskazań wyźwiet ...

  Categorie