Toyota Yaris: Funkcja przyciemniania wewnętrznego lusterka wstecznego

 • Wersje z ręcznie przyciemnianym wewnętrznym lusterkiem wstecznym

Blask widocznego w lusterku odbicia źwiateł samochodów można zmniejszyć, używając dźwigni.

 1. Położenie normalne
 2. Położenie przeciw oźlepianiu

Funkcja przyciemniania wewnętrznego lusterka wstecznego


 • Wersje z automatycznie przyciemnianym wewnętrznym lusterkiem wstecznym

W reakcji na źwiatła samochodów podążających z tyłu następuje automatyczna redukcja jasnoźci odbicia.

Przełączanie funkcji automatycznego przyciemniania

Włączanie i wyłączanie

Włączanie i wyłączanie


Gdy włączona jest funkcja automatycznego przyciemniania wewn ętrznego lusterka wstecznego, źwieci się lampka kontrolna w lusterku.

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON" wewnętrzne lusterko wsteczne jest zawsze przełączane na tryb automatycznego przyciemniania.

Naciźnięcie przycisku wyłącza funkcję automatycznego przyciemniania.

(Lampka kontrolna również się wyłącza.) Wersje z elektronicznym kluczykiem: Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON wewnętrzne lusterko wsteczne jest zawsze przełączane na tryb automatycznego przyciemniania. Naciźnięcie przycisku wyłącza funkcję automatycznego przyciemniania. (Lampka kontrolna również się wyłącza.)

Prawidłowe działanie czujników (wersje z automatycznie przyciemnianym wewnętrznym lusterkiem wstecznym)

W celu zagwarantowania prawidłowego działania czujników nie należy ich dotykać ani czymkolwiek zasłaniać.Podczas jazdy

Nie wolno regulować ustawienia lusterka w trakcie jazdy.

Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem i wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

  Regulacja wysokoźci ustawienia wewnętrznego lusterka wstecznego (wersje z automatycznie przyciemnianym wewn ętrznym lusterkiem wstecznym)

  Wysokoźć ustawienia lusterka wstecznego można dopasować do pozycji za kierownicą. Regulacji wysokoźci ustawienia wewnętrznego lusterka wstec ...

  Zewnętrzne lusterka wsteczne

  ...

  Categorie