Toyota Yaris: Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym (wersje z tylnymi fotelami)

Toyota Yaris –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Zamocowanie fotelika dziecięcego –> Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym (wersje z tylnymi fotelami)

 1. Wersje z zasłoną bagażnika: Zdemontować zasłonę bagażnika.
 2. Zdemontować zagłówek.
 3. Zabezpieczyć fotelik pasem bezpieczeństwa lub za pomocą sztywnych zaczepów ISOFIX.

Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym (wersje z tylnymi fotelami)


 1. Otworzyć pokrywę gniazda zaczepowego, zaczepić górny pas mocujący w gnieździe zaczepowym i naciągnąć go.

  Upewnić się, że górny pas jest prawidłowo zamocowany do gniazda zaczepowego.

Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym (wersje z tylnymi fotelami)


 1. Wersje z zasłoną bagażnika: Zamontować zasłonę bagażnika.

Zamocowanie fotelika dziecięcego samochodowym pasem bezpieczeństwa

Do prawidłowego zamocowania fotelika dziecięcego na siedzeniu samochodu za pomocą pasa bezpieczeństwa potrzebny jest dodatkowy zacisk blokujący.

Należy zastosować się do wskazówek producenta fotelika. Jeżeli zacisk blokujący nie jest w komplecie z fotelikiem, można go nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Zacisk blokujący do zamocowania fotelika dziecięcego (Nr częźci: 73119-22010)


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

Przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi fotelika. Fotelik bezpiecznie umocować.

Jeżeli fotelik zostanie nieprawidłowo umocowany, w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku dziecko oraz pozostali pasażerowie mogą ponieźć źmierć lub poważne obrażenia ciała.

 • Jeżeli fotel kierowcy dotyka fotelika dzieci ęcego i jego pozycja nie pozwala na bezpieczne zamocowanie za nim fotelika dziecięcego, fotelik należy umocować za przednim fotelem pasażera na prawym tylnym fotelu (wersje z kierownicą po lewej stronie) lub na lewym tylnym fotelu (wersje z kierownicą po prawej stronie).

 • Przedni fotel pasażera należy ustawić tak, aby nie dotykał fotelika dziecięcego.
 • W przypadku mocowania fotelika dzieci ęcego na fotelu pasażera obok kierowcy, w pozycji przodem do kierunku jazdy, należy odsunąć fotel pasażera jak najdalej do tyłu.

  Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do źmierci lub powa żnych obrażeń ciała dziecka w przypadku odpalenia (napełnienia) poduszki powietrznej.Podczas mocowania fotelika dziecięcego

 • Na przednim fotelu pasażera nigdy nie wolno mocować fotelika dziecięcego w pozycji tyłem do kierunku jazdy, jeżeli wyłącznik poduszki powietrznej pasażera znajduje się w pozycji "ON". ( S. 51) W razie wypadku gwałtownie i z dużą siłą napełniająca się poduszka powietrzna naraża dziecko na źmierć lub poważne obrażenia ciała.

 • Umieszczona na osłonie przeciwsłonecznej po stronie pasażera naklejka ostrzegawcza przypomina, by pod żadnym pozorem nie mocować na przednim fotelu pasażera fotelika dziecięcego ustawionego tyłem do kierunku jazdy.

  Szczegóły dotyczące naklejki ostrzegawczej znajdują się na poniższej ilustracji.


Podczas mocowania fotelika dziecięcego


Podczas mocowania fotelika dziecięcego

 • Jeżeli w danym kraju obowiązują specjalne przepisy dotyczące fotelików dziecięcych, w sprawach związanych z ich montażem należy konsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.
 • W przypadku fotelika dla starszych dzieci częźć barkowa pasa bezpieczeństwa powinna przylegać do barku dziecka. Pas nie może dotykać szyi ani też zsuwać się po ramieniu. W przeciwnym razie jego działanie ochronne zostaje ograniczone i w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku wzrasta ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała.
 • Po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy sprzączka jest zablokowana w zaczepie, a pas nie jest skręcony.
 • Spróbować poruszyć fotelikiem na boki oraz do przodu i do tyłu w celu sprawdzenia, czy jest bezpiecznie unieruchomiony.
 • Po zamocowaniu fotelika dziecięcego nie wolno zmieniać ustawienia fotela samochodowego.
 • Przestrzegać wszystkich instrukcji montażowych producenta fotelika.
 • Gdy zamocowany jest fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym, nie należy mocować zagłówka. Mógłby on uniemożliwić prawidłowe zamocowanie fotelika.
 • Gdy zamontowany jest fotelik dziecięcy, należy upewnić się, że zdemontowany zagłówek przechowywany jest w bezpiecznym miejscu.

Podczas mocowania fotelika dziecięcego

 • Gdy na prawym tylnym fotelu zamocowany jest fotelik dziecięcy, nie należy siadać na siedzeniu źrodkowym. Wtakiej sytuacji funkcjonalnoźć pasa bezpieczeństwa może być znacznie ograniczona.

  Może być umiejscowiony zbyt wysoko lub zbyt luźno, co może spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała w przypadku gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.


Prawidłowe zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach ISOFIX

W przypadku mocowania fotelika dziecięcego w dolnych zaczepach ISOFIX należy sprawdzić, czy wokół zaczepów służących do zamocowania fotelika dziecięcego nie ma żadnych przedmiotów oraz czy pas bezpieczeństwa nie został przyciźnięty przez fotelik. Sprawdzić, czy fotelik jest prawidłowo umocowany, aby w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku nie zagrażał źmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała zarówno dziecku jak i innym pasażerom.

  Zamocowanie fotelika dziecięcego w zaczepach ISOFIX (foteliki dzieci ęce z systemem mocowania ISOFIX) (wersje z tylnymi fotelami)

  Zdemontować zagłówek. Rozszerzyć szczelinę pomiędzy siedziskiem fotela a jego oparciem. Wsunąć mocowania fotelika w gniazda zacze ...

  Środki ostrożnoźci dotyczące spalin

  Wdychanie spalin samochodowych jest niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Gazy spalinowe zawierają toksyczny tlenek węgla (CO), bezbarwny i bezwonny gaz. Należ ...

  Categorie