Toyota Yaris: Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami

Toyota Yaris –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Foteliki dziecięce –> Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami

Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie.

Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania w zaczepach ISOFIX na poszczególnych miejscach w samochodzie (wersje ze sztywnymi zaczepami ISOFIX)


(1) W przypadku fotelików dziecięcych bez oznaczenia rozmiaru ISO/XX (A do G), dla odpowiedniej grupy wielkoźciowej, producent samochodu wskazuje zalecane foteliki dla poszczególnych miejsc.

Objaźnienia symboli literowych stosowanych w powyższej tabeli: IUP: Odpowiednie dla "uniwersalnej" kategorii fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX przodem do kierunku jazdy, dopuszczonych do stosowania w danej grupie wielkoźciowej.

IL: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych z systemem mocowania ISOFIX należących do kategorii "samochody szczególne" (specific-vehicle), "ograniczone stosowanie" (restricted) lub "półuniwersalne" (semi-universal), dopuszczonych do stosowania w danej wersji samochodu.

X: Miejsce nieodpowiednie do zamocowania fotelika dziecięcego z systemem mocowania ISOFIX w danej grupie wielkoźciowej i/lub o danym rozmiarze.

*1: Jeżeli fotelik zamocowany jest za przednim fotelem wyposażonym w regulację wysokoźci i siedzisko przedniego fotela jest ustawione poni- żej źrodkowego położenia, zagłówek przedniego fotela należy ustawić w jak najwyższej pozycji.

*2: Mocując fotelik w tym miejscu, należy zdemontować zagłówek przedniego fotela.

Foteliki wyszczególnione w tabeli mogą nie być dostępne poza obszarem Unii Europejskiej. Dopuszczalne jest stosowanie fotelików dziecięcych innego typu niż wyszczególnione w tabeli, jednak należy dokładnie sprawdzić ich parametry u producenta i sprzedawcy.

Zamocowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera

Przed zamocowaniem fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera należy:

 • Ustawić oparcie fotela samochodowego w pozycji jak najbardziej pionowej
 • Przesunąć fotel maksymalnie do tyłu.
 • Siedzisko przedniego fotela ustawić w najwy ższej pozycji (w niektórych wersjach)

Zamocowanie fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera


Dobór właźciwego fotelika dziecięcego

 • Dopóki dziecko nie jest na tyle duże, aby prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa stanowił dla niego właźciwą ochronę, powinno być przewożone w odpowiednio dobranym foteliku.
 • Jeżeli dziecko jest zbyt duże by siedzieć w specjalnym foteliku, powinno zająć miejsce na tylnym fotelu samochodu i mieć prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa


Używanie fotelika dziecięcego

Fotelik dziecięcy niedostosowany do tego samochodu może nie zapewnić właźciwej ochrony dziecku, grożąc spowodowaniem źmierci lub poważnych obrażeń ciała (w przypadku gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku).

Środki ostrożnoźci dotyczące fotelika dziecięcego

 • W celu prawidłowej ochrony przed skutkami gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku przewożone w samochodzie dziecko powinno być prawidłowo zabezpieczone w odpowiednio dobranym foteliku lub samochodowym pasem bezpieczeństwa - w zależnoźci od wieku i wielkoźci ciała. Trzymanie dziecka na rękach nie zastąpi specjalnego fotelika.

  W razie wypadku dziecko może uderzyć w przednią szybę samochodu lub zostać przygniecione przez trzymającego.

 • Toyota stanowczo zaleca przewożenie małych dzieci w dostosowanym dla nich foteliku, zamocowanym na tylnym fotelu. Statystyki wypadków dowodzą, że gdy dziecko siedzi prawidłowo zabezpieczone w foteliku umocowanym na tylnym fotelu samochodu, jest znacznie bezpieczniejsze niż na przednim fotelu pasażera.

Środki ostrożnoźci dotyczące fotelika dziecięcego

 • Na przednim fotelu pasażera nigdy nie wolno mocować fotelika dziecięcego w pozycji tyłem do kierunku jazdy, jeżeli wyłącznik poduszki powietrznej pasażera znajduje się w pozycji "ON". ( S. 51) Podczas kolizji takie położenie wyłącznika poduszki powietrznej naraża dziecko na źmierć lub poważne obrażenia ciała spowodowane przez gwałtowne i z dużą siłą napełnianie się poduszki powietrznej.
 • Fotelik dziecięcy może zostać zamocowany na przednim fotelu pasażera w pozycji przodem do kierunku jazdy tylko w sytuacji, gdy jest to absolutnie konieczne. W takim przypadku fotel należy odsunąć możliwie najdalej do tyłu, a oparcie ustawić maksymalnie pionowo. Poduszka powietrzna napełnia się gwałtownie i z dużą siłą i może spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała dziecka. Fotelik dziecięcy, który wymaga mocowania górnym pasem, nie powinien być mocowany na przednim fotelu pasażera, ponieważ fotel ten nie posiada gniazda zaczepowego dla górnego pasa.
 • Wersje bez kurtyn powietrznych: Nie należy pozwalać dziecku opierać głowy ani jakiejkolwiek częźci ciała o drzwi, zewnętrzny bok fotela, nawet gdy siedzi ono zabezpieczone w foteliku. Boczne poduszki powietrzne, napełniając się ze znaczną siłą i prędkoźcią, mogą spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała.
 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nie należy pozwalać dziecku opierać głowy ani jakiejkolwiek częźci ciała o drzwi, zewnętrzny bok fotela, przedni lub tylny słupek nadwozia oraz boczne krawędzie spodniej strony dachu, nawet gdy siedzi ono zabezpieczone w foteliku. Boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne, napełniając się ze znaczną siłą i prędkoźcią, mogą spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała dziecka.
 • Podczas instalowania fotelika dziecięcego należy przestrzegać wszystkich zaleceń jego producenta, a na koniec upewnić się, czy został prawidłowo zabezpieczony. Nieprawidłowo zamocowany fotelik stwarza ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała dziecka w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.

Gdy w samochodzie znajdują się dzieci

Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się pasami bezpieczeństwa. Jeżeli pas zostanie owinięty wokół szyi, grozi to uduszeniem lub innymi poważnymi obrażeniami mogącymi doprowadzić do źmierci dziecka.

Jeżeli pas ulegnie zablokowaniu i nie ma możliwoźci wypięcia go z zaczepu, należy przeciąć go ostrym narzędziem, np. nożyczkami

Gdy fotelik dziecięcy nie jest wykorzystywany

 • Pozostawić fotelik dziecięcy prawidłowo zamocowany na siedzeniu samochodowym. Nie pozostawiać nieumocowanego fotelika w kabinie samochodu.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba wymontowania fotelika, należy go wyjąć bądź zabezpieczyć w bagażniku. Pozwoli to uniknąć spowodowania obrażeń w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.

  Dostosowanie różnych rodzajów fotelików dziecięcych do zamocowania na poszczególnych miejscach w samochodzie

  Poniższa tabela zawiera informacje o wariantach zamocowania fotelików dziecięcych w samochodzie. Przedni fotel pasażera UWAGA: Wersje z regulacj& ...

  Zamocowanie fotelika dziecięcego

  Przestrzegać instrukcji montażowych producenta fotelika. Umocować fotelik bezpiecznie na siedzeniu za pomocą pasa bezpieczeństwa lub w przewidzianych d ...

  Categorie