Toyota Yaris: Światła awaryjne

Toyota Yaris –> Sytuacje awaryjne –> Podstawowe informacje –> Światła awaryjne

Światła awaryjne służą do ostrzegania innych użytkowników drogi, w sytuacji gdy samochód został unieruchomiony na drodze z powodu np. usterki.

Nacisnąć przycisk.

Zaczną migać wszystkie kierunkowskazy.

Ponowne naciźnięcie przycisku wyłącza źwiatła awaryjne.

Światła awaryjne


Światła awaryjne

Zbyt długie pozostawienie włączonych źwiateł awaryjnych, gdy silnik nie pracuje, może doprowadzić do rozładowania akumulatora

    Podstawowe informacje

    ...

    Gdy samochód wymaga zatrzymania w sytuacji awaryjnej

    W sytuacji awaryjnej, gdy nie jest możliwe zatrzymanie samochodu w zwykły sposób, można tego dokonać, wykonując następujące działan ...

    Categorie