Toyota Yaris: Środki ostrożnoźci podczas wykonywania czynnoźci serwisowych

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Środki ostrożnoźci podczas wykonywania czynnoźci serwisowych

Podczas samodzielnego wykonywania czynnoźci serwisowych należy przestrzegać podanych w tym rozdziale wskazówek i procedur postępowania.

Pozycja Narzędzia i materiały
Poziom naładowania akumulatora
 • Ciepła woda
 • Soda oczyszczona
 • Smar
 • Standardowy klucz do nakrętek (do zacisków akumulatora)
 • Woda destylowana
Poziom płynu w układzie chłodzenia silnika
 • "Toyota Super Long Life Coolant" lub podobnej jakoźci niskokrzepnący roztwór na bazie glikolu etylenowego, niezawierający krzemianów, amin, azotynów ani boranów, wytwarzany z wykorzystaniem technologii wysoce trwałych hybrydowych kwasów organicznych. Płyn "Toyota Super Long Life Coolant" jest gotowym do użytku roztworem, zawierającym 50% koncentratu niskokrzepnącego i 50% wody dejonizowanej.
 • Lejek (tylko do dolewania płynu).
Poziom oleju w silniku
 • Oryginalny olej "Toyota Genuine Motor Oil" lub jego odpowiednik
 • Szmatka lub ręcznik papierowy
 • Lejek (tylko do dolewania oleju)
Bezpieczniki Bezpiecznik o prądzie znamionowym takim samym, jak wymieniany
Źarówki
 • Źarówka o takim samym oznaczeniu i mocy, jak oryginalna
 • Śrubokręt z krzyżową końcówką
 • Śrubokręt z płaską końcówką
 • Klucz
Chłodnica, skraplacz i chłodnica powietrza doładowującego

-

Ciźnienie w ogumieniu
 • Manometr do pomiaru ciźnienia w oponach
 • èródło sprężonego powietrza
Płyn do spryskiwaczy
 • Woda lub płyn do spryskiwaczy zawierający źrodek przeciw zamarzaniu (w sezonie zimowym)
 • Lejek (tylko do dolewania wody lub płynu do spryskiwaczy)


W komorze silnikowej znajdują się mechanizmy, które mogą niespodziewanie zadziałać, jak również płyny, które mogą być gorące, a także urządzenia, które mogą być pod napięciem. W celu uniknięcia źmierci lub poważnych obra żeń ciała należy przestrzegać poniższych zaleceń.

Podczas wykonywania czynnoźci serwisowych w komorze silnikowej:

 • Trzymać dłonie, elementy odzieży oraz narzędzia z dala od wentylatorów i pasków napędowych.
 • Bezpoźrednio po zatrzymaniu samochodu nie dotykać silnika, chłodnicy, kolektora wydechowego ani innych elementów, które mogą być gorące.

  Również oleje i płyny mogą być gorące.

 • Nie pozostawiać w komorze silnikowej żadnych łatwopalnych materiałów, np. papieru, szmat.
 • W pobliżu akumulatora oraz elementów układu paliwowego nie wolno palić i powodować iskrzenia ani zbliżać się z otwartym ogniem. Paliwo i gazy wydobywające się z akumulatora są łatwopalne.
 • Przy obsłudze akumulatora należy zachować maksymalną ostrożnoźć.

  Zawiera on trujący i żrący kwas siarkowy.

 • Płyn hamulcowy jest niebezpieczny dla skóry i oczu, a także powoduje uszkodzenia powierzchni lakierowanych. W przypadku dostania się płynu do oczu lub na ręce należy je natychmiast przemyć czystą wodą.

  W razie dalszego odczuwania dyskomfortu należy zgłosić się do lekarza.

Podczas wykonywania czynnoźci serwisowych w pobliżu wentylatorów elektrycznych i chłodnicy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Upewnić się, że wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "LOCK".

Elektrycznie napędzany wentylator chłodnicy może samoczynnie ruszyć, jeżeli wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON", włączony jest układ klimatyzacji i/lub temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest wysoka.

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Upewnić się, że przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.

Elektrycznie napędzany wentylator chłodnicy może samoczynnie ruszyć, jeżeli przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON, włączony jest układ klimatyzacji i/lub temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika jest wysoka.

Okulary ochronne

Należy zakładać okulary ochronne, aby osłonić oczy przed rozpryskami płynów i innymi niebezpiecznymi materiałami.


Wyjęty filtr powietrza

Jazda bez filtra powietrza doprowadzanego do silnika grozi przyspieszonym zużyciem mechanicznym silnika, spowodowanym przez znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia.

Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku nieco obniża się w miarę zużywania się okładzin ciernych, a także przy wysokim poziomie płynu w akumulatorze ciźnienia.

Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku wymaga częstego uzupeł- niania, może to oznaczać poważną awarię.

  Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie

  ...

  Pokrywa silnika

  W celu otwarcia pokrywy silnika należy z kabiny samochodu zwolnić jej zamek. Pociągnąć dźwignię zwalniającą zamek pokrywy silnik ...

  Categorie