Suzuki Baleno: Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego - poduszki powietrzne (w niektórych modelach)

Suzuki Baleno –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego - poduszki powietrzne (w niektórych modelach)

Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego - poduszki powietrzne (w niektórych modelach)


Po stronie kierowcy

Po stronie kierowcy


Po stronie pasażera

Po stronie pasażera


Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego - poduszki powietrzne (w niektórych modelach)


OSTRZEŻENIE

Ten rozdział instrukcji obsługi opisuje zakres zabezpieczenia przed obrażeniami, jakie daje UZUPEŁNIAJĄCY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO (poduszki powietrzne). Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie WSZYSTKICH podanych tu instrukcji, co pozwoli zminimalizować ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku zderzenia.

Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego - poduszki powietrzne (w niektórych modelach)


Samochód ten wyposażony jest w Uzupełniający System Bezpieczeństwa Biernego, na który składa się poduszka powietrzna kierowcy i przedniego pasażera, czujniki zderzenia, sterownik elektroniczny oraz napełniacze poduszek i stanowiący uzupełnienie w stosunku do trzypunktowych pasów bezpieczeństwa dla obu przednich siedzeń.

Poduszka powietrzna kierowcy ukryta jest w środkowej poprzeczce kierownicy, zaś poduszka powietrzna pasażera umieszczona jest w desce rozdzielczej po stronie pasażera.

W celach identyfikacyjnych, na pokryciach poduszek powietrznych wytłoczone są słowa "AIR BAG".

W przypadku zderzenia czołowego poduszka powietrzna stanowi uzupełniające zabezpieczenie w stosunku do pasów bezpieczeństwa.

Kierowca i wszyscy pasażerowie muszą być zawsze prawidłowo zabezpieczeni pasami, niezależnie czy poduszka powietrzna jest zamontowana przed ich siedzeniem, zmniejszając w ten sposób ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku kolizji.

Poduszki powietrzne są tak skonstruowane, aby napełniały się jedynie w chwili silnego zderzenia czołowego. Nie napełniają się natomiast w przypadku uderzeń w tył samochodu, bocznych zderzeń, przewrócenia się pojazdu (dachowania) lub drobniejszych zderzeń czołowych, gdyż w tego rodzaju wypadkach byłyby nieskuteczne.

Ponadto, ponieważ poduszka powietrzna napełnia się tylko raz podczas zderzenia, pasy bezpieczeństwa są nieodzownym zabezpieczeniem jadących przed dalszym przesuwaniem się w trakcie wypadku.

Z tego powodu poduszka powietrzna NIE jest substytutem dla pasów bezpieczeństwa.

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony, należy ZAWSZE MIEĆ ZAPIĘTE PASY. Należy zdawać sobie sprawę, że żadne zabezpieczenia nie wyeliminują wszystkich możliwości odniesienia obrażeń w czasie wypadku.

Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego - poduszki powietrzne (w niektórych modelach)


Gdy lampka "AIR BAG" nie zabłyśnie na krótko po przekręceniu wyłącznika zapłonu do pozycji "ON", świeci dłużej niż przez 10 sekund lub zapala się podczas jazdy, może to oznaczać nieprawidłową pracę układu poduszki powietrznej. Należy najszybciej, jak to możliwe, zlecić przegląd układu poduszki powietrznej autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

Nie należy na przednim siedzeniu pasażera instalować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy. W przypadku napełnienia się poduszki powietrznej pasażera, dziecko w takim foteliku może doznać poważnych obrażeń, ponieważ oparcie fotelika może być zbyt blisko napełniającej się poduszki.

Natomiast używając fotelika, w którym dziecko siedzi przodem w kierunku jazdy, należy przednie siedzenie odsunąć maksymalnie do tyłu. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta fotelika dziecięcego.

Działanie układu.

W momencie zderzenia czołowego czujniki zderzenia wykryją gwałtowne opóźnienie samochodu i prześlą sygnał do sterownika.

Gdy sterownik stwierdzi na podstawie wielkości opóźnienia, że zderzenie jest silne, spowoduje wyzwolenie napełniaczy poduszek.

Napełniacze wywołają reakcję chemiczną w wyniku której poduszki zastaną wypełnione gazowym azotem. Napełnione poduszki powietrzne stanowią amortyzację dla głowy i górnej części ciała. Poduszka powietrzna napełnia się i następnie opada tak szybko, że można nawet tego nie zauważyć. Poduszka powietrzna ani nie ograniczy widoczności, ani nie utrudni opuszczenia samochodu.

Poduszki powietrzne muszą napełniać się szybko i z dużym ciśnieniem, aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała. Jednak nie do uniknięcia konsekwencją szybkiego napełniania się poduszki jest podrażnienie odsłoniętej skóry, na przykład okolic twarzy. W czasie napełniania rozlegnie się huk oraz pojawi się nieco pyłu i dymu. Nie są one szkodliwe dla zdrowia, a także nie są objawem pożaru w samochodzie.

Należy jednak mieć na uwadze, że pewne elementy poduszki powietrznej mogą przez pewien czas po napełnieniu pozostawać gorące.

Pasy bezpieczeństwa pomagają zachować właściwą pozycję ciała w chwili napełniania się poduszki powietrznej. Fotel powinien być odsunięty do tyłu na tyle, na ile pozwala zachowanie kontroli nad pojazdem. W fotelu należy usiąść maksymalnie głęboko; należy siedzieć w pozycji wyprostowanej; nie pochylać się nad kierownicą lub deską rozdzielczą.

Prawidłowa regulacja foteli oraz pasów bezpieczeństwa opisana jest w podrozdziałach "REGULACJA POŁOŻENIA FOTELI" oraz "PASY BEZPIECZEŃSTWA" rozdziału "ZANIM ROZPOCZNIESZ JAZDĘ".

Nie wolno mocować do kierownicy i deski rozdzielczej lub przewieszać przez nie żadnych obiektów. W razie wypadku mogłyby mieć one wpływ na działanie poduszki powietrznej lub być przez nią odrzucone. W obu tych sytuacjach może dojść do poważnych obrażeń ciała.

Zwracamy uwagę, że nawet gdy pojazd będzie miał widoczne uszkodzenia, powstałe w wyniku zderzenia czołowego, uderzenie mogło być zbyt słabe, by spowodować zadziałanie poduszki powietrznej. W przypadku KAŻDEGO uszkodzenia przodu pojazdu należy układ poduszki powietrznej poddać kontroli w autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI, w celu sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania.

Samochód ten jest wyposażony w moduł diagnostyczny, który rejestruje informacje o układzie poduszki powietrznej, gdy ta zadziała w trakcie wypadku. Moduł zapisuje informacje o ogólnym stanie układu, który czujnik uruchomił układ i czy pas bezpieczeństwa kierowcy był użyty.

Obsługa układu poduszki powietrznej.

Gdy poduszka powietrzna zadziała, należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI wymianę poduszek powietrznych i powiązanych z nimi elementów.

Przy obsłudze i wymianie poduszek powie trznych wymagane są specjalne procedury postępowania. Z tego powodu jedynie autoryzowane staq'e obsługi SUZUKI, ze specjalnie przeszkolonym personelem, mogą dokonywać wymiany poduszek. Prosimy o informowanie każdego obsługującego ten pojazd, że są w nim zainstalowane poduszki powietrzne.

Obsługa elementów poduszki powietrznej lub pobliskich części może być dokonywana jedynie przez autoryzowane stacje obsługi SUZUKI. Niewłaściwa obsługa może doprowadzić do odpalenia poduszki w niewłaściwym momencie lub uniemożliwić jej zadziałanie. W obu tych wypadkach może dojść do poważnych obrażeń ciała.

W celu uniknięcia uszkodzenia lub niezamierzonego zadziałania poduszki powietrznej, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy układzie elektrycznym samochodu SUZUKI należy odłączyć akumulator a wyłącznik zapłonu przekręcić do pozycji "LOCK" na czas co najmniej 90 sekund. Nie wolno dotykać elementów układu poduszki powietrznej ani przewodów. Dla ułatwienia identyfikacji, przewody te są owinięte żółtą taśmą lub umieszczone w żółtej rurce oraz ich złącza są żółte.

Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego - poduszki powietrzne (w niektórych modelach)


Niebezpieczne może być złomowanie samochodu, w którym są nieodpalone poduszki powietrzne. W tym celu należy zwrócić się do stacji obsługi lub warsztatu napraw blacharskich.

Znaczenie symbolu poduszki powietrznej

Znaczenie symbolu poduszki powietrznej


"Szczególne zagrożenie! Nie mocować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu chronionym przez poduszkę powietrzną!"

    Mocowanie przy pomocy biodrowego pasa bezpieczeństwa

    Fotelik dziecięcy należy zamocować zgodnie z zaleceniami podanymi przez jego producenta. Wydłużanie i skracanie pasa opisane jest pod hasłem ...

    Urządzenia na kolumnie kierownicy

    OSTRZEŻENIE Sięganie do jakichkolwiek urządzeń przez koło kierownicy grozi odniesieniem obrażeń. ...

    Categorie