Suzuki Baleno: Szyby

Szyby


Podnoszenie i opuszczanie szyb jest dokonywane przez obracanie korbki umieszczonej na drzwiach.

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb (w niektórych modelach)

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb (w niektórych modelach)


W drzwiach kierowcy umieszczono przełącznik otwierania i zamykania okna kierowcy 1  oraz przełącznik 2  otwierania i zamykania okna pasażera siedzącego z przodu. W modelach 4-drzwiowych i kombi przełączniki 4  i 5  służą do poruszania okien pasażerów siedzących z tyłu, odpowiednio po prawej i lewej stronie.

Drzwi pasażera posiadają wyłącznie przełączniki 3 służące do podnoszenia i opuszczania szyb w tych drzwiach. Elektryczny napęd szyb działa tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu "ON".

W celu otwarcia okna przełącznikiem w drzwiach kierowcy, należy nacisnąć górną część przycisku, zaś w celu zamknięcia okna należy unieść górną część przycisku.

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb (w niektórych modelach)


Dla zapewnienia dodatkowej wygody, okno kierowcy wyposażone jest również w funkcję automatycznego opuszczania (dogodną szczególnie podczas przekraczania rogatek na autostradach lub w restauracji dla zmotoryzowanych).

Oznacza to, że okno można otworzyć bez konieczności stałego trzymania przycisku okna w pozycji "Down" (otwierania). W tym celu należy całkowicie wcisnąć przełącznik okna kierowcy, a następnie zwolnić go. Zatrzymanie okna zanim zostanie całkowicie otwarte odbywa się poprzez krótkie pociągnięcie przełącznika do góry.

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb (w niektórych modelach)


W celu otwarcia lub zamknięcia okna przełącznikiem w drzwiach pasażera należy przełącznik przesunąć w górę lub w dół.

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb (w niektórych modelach)


W drzwiach kierowcy umieszczony jest również przycisk blokujący szyby w drzwiach pasażera lub pasażerów. Gdy w modelu 3- drzwiowym przycisk ten zostanie wciśnięty, lub w modelu 4-drzwiowym lub kombi zostanie wciśnięta strona blokująca przycisku, szyby pasażerów nie będą mogły być podniesione lub opuszczone ani przy użyciu przycisku 2 lub 3, ani przy użyciu przycisków 4 lub 5 w modelach 4-drzwiowych i kombi. Aby przywrócić normalne działanie przełączników, należy zwolnić blokadę przez ponowne przyciśnięcie przycisku w modelach 3-drzwiowych lub wciśnięcie strony blokującej przycisku w modelach 4-drzwiowych i kombi.

OSTRZEŻENIE

Przycisk blokujący w modelach 3-drzwiowych lub część blokująca przycisku w modelach 4-drzwiowych i kombi powinna być zawsze wciśnięta podczas przewozu dzieci. Dziecko może ulec poważnym obrażeniom, gdy jakaś część jego ciała zostanie przycięta przez szybę podczas jej podnoszenia lub opuszczania.

Elektryczne podnoszenie i opuszczanie szyb (w niektórych modelach)


UWAGA:

Konstrukcja okien tylnych drzwi uniemożliwia ich całkowite otwarcie. Szyby można opuścić do około 1/3 wysokości.

    Model 3-drzwiowy/4-drzwiowy

    W celu odblokowania zamka należy wsunąć klucz i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pokrywę lub drzwi bagażnika możn ...

    Lusterka wsteczne

    ...

    Categorie