Suzuki Baleno: Schowek

Schowek


Aby otworzyć schowek w tablicy przyrządów, należy pociągnąć dźwignię zatrzasku. Aby go zamknąć, należy przycisnąć pokrywę aż do zatrzaśnięcia. Schowek można zamknąć na klucz przez obracanie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a otworzyć przez obrót klucza przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE

Nie należy jechać z otwartą pokrywą schowka. W razie wypadku może ona spowodować obrażenia ciała.

    Zegar (w niektórych modelach)

    Zegar pracuje tylko wtedy, gdy akumulator jest podłączony i zasila układ. Zegar nastawia się według poniższych wskazówek. Ustawianie wsk ...

    Ogrzewanie wnętrza

    Układ ogrzewania wnętrza zapewnia ogrzewanie, usuwanie zaparowania szyb oraz przewietrzanie. a. Nawiew szyby przedniej b. Nawiew szyby bocznej c. Nawiew bocz ...

    Categorie