Suzuki Baleno: Pasy bezpieczeństwa

Suzuki Baleno –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa


Pasy bezpieczeństwa


Istnieją dwa rodzaje pasów bezpieczeństwa: "Bezwładnościowe pasy zwijane" oraz "2- punktowe pasy niezwijane".

Pasy bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE

Zawsze należy używać pasów bezpieczeństwa.

W przypadku zderzenia czołowego, poduszka powietrzna stanowi dodatkowe (uzupełniające) zabezpieczenie w stosunku do pasów bezpieczeństwa. Kierowca i wszyscy pasażerowie muszą być zawsze prawidłowo zabezpieczenia pasami, niezależnie czy poduszka powietrzna jest zamontowana przed ich siedzeniem czy nie, zmniejszając w ten sposób ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci w przypadku kolizji.

Pasy bezpieczeństwa


Typ pasów zastosowanych w pojeździe zależy od jego specyfikacji.

W celu zapięcia pasa należy przełożyć klamrę umocowaną do niego w poprzek ciała, a następnie wsunąć ją w zatrzask, aż do usłyszenia dźwięku zatrzaskiwania.

Dla zmniejszenia ryzyka wyśliźnięcia się spod pasa podczas wypadku, należy lędźwiową część pasa umieścić jak najniżej na biodrach i wyregulować pas w sposób właściwy dla danego typu tak, aby ściśle przylegał do ciała. Pas nie może być skręcony.

W celu rozpięcia pasa należy wcisnąć przycisk zwalniający, umieszczony na zatrzasku.

Regulowane zagłówki (w niektórych modelach)

ZAGŁÓWKI (niektóre modele) OSTRZEŻENIE Nie wolno używać samochodu z wyjętymi zagłówkami Nie wolno regulować po& ...

Regulacja długości pasa

Bezwładnościowy pas zwijany Podciągnąć barkową część pasa poprzez klamrę ku górze. Długość bark ...

Categorie