Suzuki Baleno: Ostrzeżenie odnośnie spalin

Suzuki Baleno –> Użytkowanie pojazdu –> Ostrzeżenie odnośnie spalin

Ostrzeżenie odnośnie spalin


OSTRZEŻENIE

Jnikaj wdychania spalin. Gazy spalinowe zawierają tlenek węgla, śmiertelnie trujący jaz, który jest bezbarwny i bezwonny. Polieważ trudno jest samodzielnie stwierdzić obecność tlenku węgla, pamiętaj o podjęciu następujących środków ostrożności, pomagających w uniknięciu przedostawania się :lenku węgla do wnętrza pojazdu.

 • Nie pozostawiaj silnika pracującego w garażu lub w innych pomieszczeniach zamkniętych.
 • Nie parkuj przez dłuższy czas z pracującym silnikiem, nawet poza pomieszczeniami.

  Jeżeli jest konieczne przebywanie przez krótki czas w zaparkowanym samochodzie z pracującym silnikiem, należy dźwignię wlotu powietrza przestawić na "POWIETRZE Z ZEWNĄTRZ", a dmuchawę na dużą prędkość obrotową.

 • Unikaj używania pojazdu z otwartymi drzwiami bagażnika. Jeżeli niezbędna jest jazda pojazdem z otwartymi drzwiami bagażnika, wszystkie boczne okna powinny być zamknięte, a wentylator powinien pracować z dużą prędkością obrotową, przy poborze powietrza z zewnątrz.
 • Prawidłowe funkcjonowanie układu wentylacji uzależnione jest od utrzymywania kratki wlotu powietrza przed szybą przednią wolnej od śniegu, liści itp.
 • W celu zmniejszenia gromadzenia się spalin pod pojazdem utrzymuj okolice rury wydechowej wolne od śniegu i innych przeszkód. Jest to szczególnie istotne w razie postoju podczas śnieżycy.
 • Kontroluj okresowo układ wydechowy, czy nie występują w nim uszkodzenia i nieszczelności. Wszelkie tego typu usterki powinny być natychmiast usuwane.

  Użytkowanie pojazdu

  ...

  Czynności obsługi codziennej

  Przed rozpoczęciem jazdy: 1) Sprawdź, czy szyby, lusterka, światła i światełka odblaskowe są czyste i nieuszkodzone. 2) Sprawdź opo ...

  Categorie