Suzuki Baleno: Okno dachowe (w niektórych modelach)

Suzuki Baleno –> Inne urządzenia i osprzęt –> Okno dachowe (w niektórych modelach)

Okno dachowe (w niektórych modelach)


Okno dachowe można uchylać (za pomocą przełącznika "TILT") lub odsuwać (za pomocą przełącznika "SLIDE"), gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu "ON". Po zwolnieniu przycisku okno zatrzymuje się.

Po całkowitym otwarciu lub zamknięciu okna dachowego należy zwolnić przycisk sterujący. Naciskanie przycisku po zatrzymaniu ruchu okna może spowodować uszkodzenie układu.

Okno dachowe (w niektórych modelach)


W celu uchylenia okna dachowego należy przesunąć ręką zasłonę przeciwsłoneczną do tyłu i nacisnąć stronę "UP" przycisku "TILT". W celu zamknięcia okna dachowego należy nacisnąć stronę "DOWN" tego przycisku.

W celu odsunięcia lub zasunięcia okna dachowego należy nacisnąć odpowiednią stronę przycisku "SLIDE".

Zasłona przeciwsłoneczna odsunie się automatycznie.

Gdy okno dachowe jest odsunięte do tyłu, zasłony nie można zasunąć.

Okno dachowe (w niektórych modelach)


OSTRZEŻENIE

 • Podczas jazdy nie wolno wystawiać głowy ani żadnych innych części ciała przez otwór okna dachowego
 • Przy zamykaniu okna dachowego należy uważać, aby na jego drodze nie pozostawały dłonie lub inne przeszkody.

* Nie wolno obciążać krawędzi otworu okna dachowego, np. siedząc na niej.

Okno dachowe (w niektórych modelach)


 • Pozostawiając samochód bez opieki należy pamiętać o zamknięciu okna dachowego.
 • Należy okresowo sprawdzać prowadnice okna dachowego, czy są czyste i w razie potrzeby czyścić je.

  Uchwyty asekuracyjne (w niektórych modelach)

  Dla wygody pasażerów przewidziano uchwyty asekuracyjne. Nie należy niczego wieszać na uchwytach asekuracyjnych. Przedmioty takie mogą  ogran ...

  Pokrywa silnika

  W celu otwarcia pokrywy silnika należy: 1) Pociągnąć uchwyt zwalniający umieszczony po zewnętrznej stronie tablicy przyrządów. Sp ...

  Categorie