Suzuki Baleno: Lampki kontrolne i ostrzegawcze

Suzuki Baleno –> Tablica przyrządów –> Lampki kontrolne i ostrzegawcze

Lampka ostrzegawcza poziomu płynu
hamulcowego 1 (w niektórych modelach): W zależności od modelu pojazdu, lampka ta ma trzy różne charakterystyki działania.

1) Lampka zapala się, kiedy wyłącznik zapłonu zostaje przełączony w położenie "START 2) Lampka świeci się, gdy jest włączony zapłon oraz zaciągnięty hamulec postojowy.

3) Lampka świeci się, gdy zaistnieje jeden lub obydwa warunki (1) i/lub 2)).

Lampka zapala się, gdy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego spadnie poniżej określonego minimum.

Jeżeli ilość płynu w zbiorniku jest wystarczająca, lampka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika i całkowitym zwolnieniu hamulca postojowego.

Jeżeli lampka ostrzegawcza poziomu płynu hamulcowego zapali się podczas jazdy, może to oznaczać, że w układzie hamulcowym pojazdu dzieje się coś niedobrego. W takim przypadku należy: 1) Zjechać na pobocze i ostrożnie zatrzymać pojazd.

OSTRZEŻENIE

IPamiętaj, że droga hamowania może okazać się dłuższa, może być konieczny silniejszy nacisk na pedał, a także skok pedału może się wydłużyć.

2) Sprawdzić hamulce, ostrożnie ruszając i hamując na poboczu.

3) Jeżeli będzie to bezpieczne, należy ostrożnie udać się z małą prędkością do najbliższej stacji obsługi w celu naprawy

lub

4) Zlecić holowanie do najbliższej stacji obsługi w celu naprawy.

OSTRZEŻENIE

Gdy wystąpi którykolwiek z następujących objawów, należy bezzwłocznie zlecić kontrolę układu hamulcowego autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI:

 • Jeżeli lampka ostrzegawcza poziomu płynu hamulcowego nie gaśnie po uruchomieniu silnika i całkowitym zwolnieniu hamulca ręcznego
 • Jeżeli lampka ostrzegawcza poziomu płynu hamulcowego nie zapala się po przełączeniu wyłącznika zapłonu w położenie "START.
 • Jeżeli lampka ostrzegawcza poziomu płynu hamulcowego zapali się w jakimkolwiek momencie podczas jazdy.

UWAGA:

Ponieważ układ hamulców tarczowych jest samonastawny, poziom płynu hamulcowego obniża się w miarę zużycia klocków.

Uzupełnienie płynu hamulcowego należy do czynności normalnej obsługi okresowej.

Lampka sygnalizacyjna hamulca postojowego 1  (lub 2  (w niektórych modelach)

Lampka zapala się, gdy przy
wyłączniku zapłonu w położeniu "ON" hamulec ręczny nie jest zwolniony.

Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w lampkę 2, funkcję tej lampki pełni lampka ostrzegawcza poziomu płynu hamulcowego 1, działając również jako kontrolka zaciągnięcia hamulca postojowego.

Lampka ostrzegawcza układu ABS (przeciwblokady hamulców) (w niektórych modelach)

Po przekręceniu wyłącznika
zapłonu do pozycji "ON" lampka na krótko zapala się, dla sprawdzenia działania żarówki. Gdy lampka 37 nie zgaśnie lub zapali się podczas jazdy, może to oznaczać usterkę układu ABS. W takim przypadku należy bezzwłocznie zlecić kontrolę układu hamulcowego stacji obsługi SUZUKI. Gdy ABS przestanie działać, układ hamulcowy będzie funkcjonował jak zwykły układ, nie posiadający ABS-u.

Lampka kontrolna świateł awaryjnych (w niektórych modelach)

Lampka ta, o kształcie trójkąta,
błyska wraz ze światłami awaryjnymi, gdy włączony jest przycisk świateł awaryjnych.

Lampka kontrolna ciśnienia oleju

Lampka zapala się, gdy włączony
jest zapłon i gaśnie, gdy silnik zostanie uruchomiony.

Lampka zapali się i pozostanie zapalona gdy ciśnienie oleju nie jest wystarczające.

Jeżeli lampka zapali się podczas jazdy, należy bezzwłocznie zjechać z drogi i wyłączyć silnik. Należy sprawdzić poziom oleju w silniku i ewentualnie go uzupełnić. Jeżeli ilość oleju jest wystarczająca, przed wznowieniem jazdy układ olejenia powinien zostać poddany przeglądowi w autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

 • Praca silnika przy palącej się lampce kontrolnej ciśnienia oleju może doprowadzić do poważnego jego uszkodzenia
 • Nie należy polegać na lampce ciśnienia oleju jako wskaźniku konieczności jego uzupełnienia. Poziom oleju powinien być regularnie sprawdzany.

Lampka ostrzegawcza ładowania akumulatora

Lampka ta zapala się zawsze po
włączeniu wyłącznika zapłonu, a gaśnie gdy silnik zostanie uruchomiony. Lampka zapali się i pozostanie zapalona, jeżeli w układzie ładowania akumulatora wystąpi usterka. Gdy lampka zapali się podczas pracy silnika, układ ładowania powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez stację obsługi SUZUKI.

Lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa (w niektórych modelach)

Gdy wyłącznik zapłonu zostanie
przekręcony do pozycji "ON", lampka zapala się jako przypomnienie i pozostaje włączona aż do zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy

Gdy pasy bezpieceństwa nie są zapięte, równolegle ze świeceniem się lampki rozlega się przez około 6 sekund dźwięk brzęczyka.

Lampka "AIR BAG" (w niektórych modelach)

Po włączeniu zapłonu lampka
błyska przez kilka sekund, dla potwierdzenia sprawności żarówki. Lampka ta zapala się na stałe w przypadku wystąpienia awarii w układzie poduszki powietrznej.

OSTRZEZENIE

Gdy lampka "AIR BAG" nie błyska przez krótki czas po przekręceniu wyłącznika zapłonu do pozycji "ON", pozostaje włączona przez czas dłuższy niż 10 sekund lub zapala się podczas jazdy, może to oznaczać usterkę układu poduszki powietrznej, który należy poddać kontroli w autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

Lampka "CHECK ENGINE" (sprawdź silnik) (w niektórych modelach)

Pojazd ten jest wyposażony w
sterowany komputerem układ kontroli emisji substancji toksycznych. Na tablicy przyrządów umieszczona jest lampka "CHECK ENGINE", sygnalizująca konieczność dokonania obsługi tego układu. Lampka "CHECK ENGINE" zapala się, gdy wyłącznik zapłonu znajdzie się w położeniu "ON" lub "START" i gaśnie po uruchomieniu silnika. Jeżeli lampka ta zapali się podczas pracy silnika, oznacza to, że w układzie elektronicznego wtrysku paliwa lub w układzie kontroli emisji toksycznych składników spalin wystąpiła usterka. Pojazd powinien zostać skierowany do stacji obsługi SUZUKI w celu naprawy tego układu.

Kontynuowanie jazdy z palącą się lampką "CHECK ENGINE" może spowodować trwałe uszkodzenie układu kontroli emisji toksycznych składników spalin oraz niekorzystnie wpłynąć na zużycie paliwa i własności trakcyjne samochodu.

Lampka sygnalizacyjna "OD OFF" (wyłączenia nadbiegu) (w niektórych modelach)

Po przekręceniu wyłącznika
zapłonu w położenie "ON" w pojeździe z 4-biegową automatyczną skrzynią biegów, ustawioną tryb 4-biegowy (trzy biegi plus nadbieg), lampka kontrolna "OD OFF" włącza się na chwilę w celu sygnalizacji prawidłowego działania jej żarówki.

Po przełączeniu automatycznej skrzyni biegów w tryb 3-biegowy (nadbieg jest wyłączony).

gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu "ON" lampka ta pozostaje włączona na stale.

Lampki sygnalizacyjne trybu pracy automatycznej skrzyni biegów (w niektórych modelach)

4-biegowa automatyczna skrzynia
biegów jest wyposażona w przełącznik wyboru trybu pracy, dający możliwość wyboru dwóch trybów specjalnych: "POWER" (moc) i "SNOW" (śnieg).

Gdy jeden z trybów zostanie wybrany, zapala się odpowiednia lampka sygnalizacyjna.

Lampka sygnalizacyjna układu regulacji zawieszenia (SSCS) (w niektórych modelach)

Gdy przełącznik wyboru trybu
pracy układu SSCS zostanie ustawiony w pozycji "A" (automatyczna regulacja), lampka na krótko zapala się po przekręceniu wyłącznika zapłonu do pozycji "ON", dla sprawdzenia działania jej żarówki.

Lampka ta zapala się na stałe po przekręceniu przełącznika wyboru trybu SSCS do pozycji "S" (zawieszenie o charakterystyce sportowej), przy włączonym zapłonie.

Gdy lampka błyska, może to oznaczać nieprawidłową pracę układu regulacji zawieszenia i pojazd powinien zostać skierowany do stacji obsługi SUZUKI w celu sprawdzenia.

Lampki kontrolne kierunkowskazów

W chwili włączenia kierunkowskazu
prawego lub lewego, na tablicy przyrządów zapali się odpowiadająca mu kierunkiem zielona strzałka, migając w tym samym rytmie, co kierunkowskaz. Po włączeniu świateł awaryjnych błyskają obie strzałki lampki kontrolnej kierunkowskazów, wraz ze wszystkimi kierunkowskazami.

Lampka kontrolna świateł drogowych (długich)

Lampka ta zapala się, gdy
włączone są światła drogowe.

  Tablica przyrządów

  Kierownica z prawej strony Kierownica z lewej strony Zespół wskaźników Wyłącznik zapłonu Przełącznik świate&# ...

  Szybkościomierz/Licznik przebiegu/ Licznik przebiegu dziennego (w niektórych modelach)

  Szybkościomierz Licznik przebiegu Licznik przebiegu dziennego Przycisk zerowania licznika przebiegu dziennego Szybkościomierz wskazuje prędkoś ...

  Categorie