Suzuki Baleno: Dane techniczne

Suzuki Baleno –> Dane techniczne

UWAGA: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadamiania.

M/T: Mechaniczna skrzynia biegów

A/T: Automatyczna skrzynia biegów

STD: Standard

DX: Delux

HG: High Grade

2WD: Napęd na dwa koła

4WD: Napęd na cztery koła

A/B: Poduszka powietrzna

ABS: Układ przeciwblokady hamulców

Dane techniczne


Dane techniczne


Dane techniczne


Dane techniczne


SUPLEMENT

DLA AUSTRALII

DATA PRODUKCJI

Data produkcji jest podana na tabliczce znamionowej pojazdu.

"Data produkcji" oznacza miesiąc i rok kalendarzowy, w którym zostały ze sobą połączone nadwozie i podzespoły jezdne i pojazd zjechał z linii montażowej.

ZABEZPIECZENIE DZIECI

ZABEZPIECZENIE DZIECI


Pojazd ten jest przystosowany do zamocowania na tylnym siedzeniu bezpiecznego fotelika dla dziecka. Używając takiego fotelika należy uważnie przeczytać i przestrzegać dołączonej do niego instrukcji montażu.

Położenie punktów kotwienia

Punkty kotwienia dla modelu hatchback są rozmieszczone po obu stronach tylnej części przedziału bagażowego.

Punkty kotwienia dla modelu notchback są rozmieszczone po obu stronach tylnej części kabiny.

Położenie punktów kotwienia


Pokazana prawa strona - strona lewa symetryczna

Zgodnie z przepisami ADR, niektóre pojazdy są fabrycznie wyposażane w uchwyty kotwiące, a niektóre nie. Gdy instalowany jest fotelik dziecięcy w samochodzie nie wyposażonym w uchwyty kotwiące, ważne jest wykorzystanie, stosownie do podanych dalej zaleceń, następujących części: - Podkładka dystansowa o grubości 5 mm.

Zainstalowanie uchwytu kotwiącego

1. Zdjąć zaślepkę lub w razie potrzeby przeciąć półkę.

2. Zainstalować podkładkę i uchwyt kotwiący.

Pokazana prawa strona - strona lewa symetryczna

Pokazana prawa strona - strona lewa symetryczna


W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie montażu fotelika dziecięcego, należy skontaktować się ze stacją obsługi SUZUKI.

Pokazana prawa strona - strona lewa symetryczna

Pokazana prawa strona - strona lewa symetryczna


OSTRZEŻENIE

Punkty kotwienia fotelików dziecięcych są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń pochodzących od prawidłowo zamocowanego fotelika. W żadnym wypadku nie mogą one służyć jako punkty mocowania pasów bezpieczeństwa dla dorosłych, wiązek przewodów elektrycznych lub innego wyposażenia.

OSTRZEŻENIE ODNOŚNIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Oprócz wskazówek dotyczących pasów bezpieczeństwa zawartych w tej książce, należy przestrzegać również poniższego OSTRZEŻENIA

ADR 4/00

4.2.8.1 "OSTRZEŻENIE: Konstrukcja pasów bezpieczeństwa przewiduje ich oparcie na strukturze kostnej ciała, powinny być one noszone, zależnie od typu, nisko wokół miednicy lub wokół miednicy, klatki piersiowej i ramienia; należy unikać zapinania na brzuchu części ledżwiowej pasa.

Pasy bezpieczeństwa powinny być dopasowane możliwie jak najciaśniej, z zachowaniem wygody, gdyż tylko wtedy zapewnią taką ochronę, dla jakiej zostały skonstruowane.

Luźny pas znacznie zmniejsza ochronę jego użytkownika.

Należy unikać zanieczyszczenia taśm środkami czyszczącymi, olejami i chemikaliami, a w szczególności elektrolitem akumulatorowym.

Czyszczenie można przeprowadzić bezpiecznie przy pomocy wody i delikatnego mydła. Pas powinien być wymieniony, jeśli taśma zostanie wystrzępiona, zanieczyszczona lub uszkodzona.

Bezwzględnie konieczna jest wymiana całego zespołu pasa, który uczestniczył w poważnym wypadku, nawet jeśli uszkodzenie nie jest widoczne.

Taśmy pasów bezpieczeństwa podczas użytkowania nie powinny być skręcone.

Każdy zespół pasa może być używany tylko przez jednego pasażera. Zakładanie pasa wokół dziecka siedzącego na kolanach pasażera jest niebezpieczne." 4.2.8.2 W przypadku, gdy "Zespół Pasa Bezpieczeństwa" obejmuje "Samoczynny Zwijacz Blokujący i Regulujący Długość" lub "Zwijacz Blokujący": 4.2.8.2.1 "OSTRZEŻENIE: Użytkownik nie powinien wykonywać żadnych zmian ani uzupełnień, uniemożliwiających urządzeniom regulacyjnym pasa usuwanie luzu lub regulację pasa w celu usunięcia luzu." 4.2.8.2.2 W oparciu o punkt "Pasy bezpieczeństwa" niniejszej instrukcji, należy dopasować pas bezpieczeństwa tak, aby część lędźwiowa i ramieniowa "Zespołu pasa bezpieczeństwa" przylegała możliwie ściśle, z zachowaniem wygody."

WYŁĄCZNIK ZAPŁONU

(dotyczy wyłącznie pojazdów o specyfikacji dla Arabii Saudyjskiej)

WYŁĄCZNIK ZAPŁONU


Wyłącznik zapłonu ma następujące cztery położenia:

LOCK

Jest to normalne położenie postojowe. Jest to jedyne położenie, w którym klucz może zostać wyjęty.

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów Aby obrócić klucz w położenie "LOCK" musi on zostać wciśnięty. Powoduje to blokadę zapłonu i uniemożliwia obrót koła kierownicy po wyjęciu klucza.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów Aby możliwe było przekręcenie klucza do pozycji "LOCK", dźwignia wybieraka musi być w położeniu "P" (Parkowanie). Blokuje to zapłon, kierownicę i dźwignię wybieraka zakresu skrzyni biegów.

WYŁĄCZNIK ZAPŁONU


Jeżeli w normalny sposób nie można przestawić dźwigni wybieraka zakresu z pozycji parkowania, możliwa jest zmiana jej położenia, po przesunięciu do przodu krzywki blokady dźwigni (A) i przekręceniu wyłącznika zapłonu do pozycji "ON" lub "ACC". Dźwignia może zostać przesunięta z powrotem w położenie "P" bez przesuwania do przodu krzywki blokady dźwigni (A).

W celu zwolnienia blokady kierownicy należy włożyć klucz i obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w jedno z pozostałych położeń. Jeśli próba przekręcenia kluczyka w celu odblokowania kierownicy napotyka na opór, należy przy obracaniu kluczyka lekko poruszać kierownicą w prawo i w lewo.

WYŁĄCZNIK ZAPŁONU


ACC

Akcesoria, np. radio, mogą zostać włączone, ale silnik pozostaje wyłączony.

ON

Położenie normalnej pracy. Wszystkie odbiorniki elektryczne są zasilane.

START

Położenie to służy do uruchamiania silnika rozrusznikiem. Klucz należy natychmiast zwolnić z tego położenia, gdy tylko silnik zacznie pracować.

OSTRZEŻENIE

  • W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów nigdy nie należy wyjmować kluczyka ze stacyjki podczas ruchu pojazdu.

    Koło kierownicy zostanie zablokowane i kierowanie ruchem pojazdu stanie się niemożliwe.

  • Nie pozostawiaj bez opieki dzieci w zaparkowanym samochodzie i zawsze wyjmuj klucz ze stacyjki. Dzieci pozostawione bez opieki mogą spowodować niekontrolowany ruch pojazdu, mogący zakończyć się groźnym wypadkiem.

Nie należy jednorazowo włączać rozrusznika na czas dłuższy niż pięć sekund.

Jeśli silnik nie zacznie pracować, należy odczekać pięć do dziesięciu sekund przed ponowieniem próby. Jeśli po kilkukrotnej próbie uruchomienia silnik nie ruszył, należy sprawdzić układ paliwowy i zapłonowy lub porozumieć się ze stacją obsługi SUZUKI

Nie należy pozostawiać kluczyka zapłonu w pozycji "ON", gdy silnik nie pracuje. Powoduje to rozładowanie akumulatora.

    Informacje ogólne

    Numery identyfikacyjne Numer seryjny podwozia Numery seryjne podwozia i/lub silnika służą do rejestracji pojazdu. Są one także używane przez ...

    Categorie