Škoda Fabia: Uszkodzenia opon

Zalecamy regularne sprawdzanie opon i obręczy kół pod kątem uszkodzeń (nakłuć, pęknięć, pęcherzy, odkształceń itp.).

Natychmiast usuwać tkwiące w bieżniku ciała obce (np. małe kamienie).

Nie usuwać ciał obcych, które wniknęły do opony (np. śrub, gwoździ), udać się do warsztatu specjalistycznego.

UWAGA

Nie jeździć z uszkodzonymi oponami - ryzyko wypadku.

OSTROŻNIE

Chronić opony przed kontaktem z olejem, smarem i paliwem, mogą one być przyczyną uszkodzeń. Jeżeli opony będą miały styczność z wymienionymi substancjami, zalecamy ich sprawdzenie w specjalistycznej stacji obsługi.

    Wskaźnik zużycia opony i zamiana kół

    Rys. 174 Zasada działania: bieżnik opony ze wskaźnikiem zużycia / zamiana kół Wskaźnik zużycia opony W podstawie bieżnika opony ...

    Opony kierunkowe

    Kierunek obrotu jest zaznaczony strzałkami na boku opony. Podanego kierunku obrotu należy koniecznie przestrzegać w celu zachowania optymalnych właściw ...

    Categorie