Škoda Fabia: Używanie pasów bezpieczeństwa

Škoda Fabia –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Używanie pasów bezpieczeństwa

Prawidłowo założone pasy bezpieczeństwa zapewniają dobrą ochronę podczas wypadku. Zmniejszają ryzyko obrażeń i zwiększają szansę przeżycia wypadku.

Prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa utrzymuje osobę siedzącą na prawidłowo ustawionym fotelu we właściwej pozycji siedzącej.

Przewożenie dzieci wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa " strona 21.

UWAGA

 • Pasy bezpieczeństwa należy zakładać przed każdą jazdą, nawet w mieście! Dotyczy to również pasażerów - istnieje ryzyko obrażeń!
 • Właściwa pozycja siedząca jest niezbędna dla maksymalnego działania ochronnego pasów " strona 9, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.
 • Oparcia foteli przednich nie powinny być odchylone za daleko do tyłu, bowiem wówczas pasy bezpieczeństwa mogą utracić skuteczność ochrony.

Wskazówki dotyczące właściwego ułożenia pasa

 • Należy zawsze zwracać uwagę na prawidłowe ułożenie pasa bezpieczeństwa.

  Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia nawet podczas lekkiego wypadku.

 • Wysokość zaczepienia pasa wyregulować tak, aby jego część barkowa przebiegała mniej więcej przez środek barku - w żadnym razie nie przez szyję.
 • Zbyt luźno założony pas bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń, ponieważ podczas wypadku ciało pod wpływem energii kinetycznej przemieszcza się dalej do przodu, po czym jest gwałtownie zatrzymywane przez pas.
 • Pas nie może przyciskać do ciała żadnych twardych lub kruchych przedmiotów (np. okularów, długopisu, pęku kluczy itp.), ponieważ mogą one spowodować obrażenia.

UWAGA

Wskazówki dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa

 • Taśma pasa nie może być zaklinowana, skręcona ani ocierać się o ostre krawędzie.
 • Zwrócić uwagę na to, aby podczas zamykania drzwi nie przytrzasnąć pasa bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania pasów bezpieczeństwa

 • Nigdy nie zapinać dwóch osób jednym pasem bezpieczeństwa (dotyczy również dzieci).
 • Pas bezpieczeństwa należy wpinać tylko w zamek należący do danego siedzenia. Nieprawidłowe założenie pasa bezpieczeństwa zmniejsza działanie ochronne pasa i zwiększa ryzyko obrażeń.
 • Gniazdo zamka pasa nie może być zatkane, ponieważ wówczas zaczep pasa nie zaskoczy.
 • Noszenie wielu warstw odzieży i luźne ubranie (np. jazda w płaszczu i marynarce) utrudnia siedzenie w prawidłowej pozycji i ogranicza skuteczność pasów bezpieczeństwa
 • Nie używać dodatkowych sprzączek albo innych przedmiotów do regulacji pasa bezpieczeństwa (np. do skracania pasa dla osób niskiego wzrostu).
 • Pasy bezpieczeństwa na tylnej kanapie mogą prawidłowo spełniać swoją funkcję tylko wtedy, gdy oparcia kanapy zostaną właściwie zablokowane " strona 74.

UWAGA

Wskazówki dotyczące pielęgnacji pasów bezpieczeństwa

 • Taśmę pasa trzeba utrzymywać w czystości. Brudna taśma może zakłócać działanie zwijacza pasa " strona 152.
 • Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać ani zmieniać w jakikolwiek inny sposób. Nie próbować samodzielnie naprawiać pasa.
 • Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia tkaniny lub połączeń pasa, automatycznego zwijacza lub części z zamkiem, należy zlecić specjalistycznej stacji obsługi wymianę odpowiedniego pasa bezpieczeństwa.
 • Pasy bezpieczeństwa uszkodzone podczas wypadku (rozciągnięte), muszą zostać wymienione na nowe - najlepiej w specjalistycznej stacji obsługi.

  Dodatkowo należy sprawdzić punkty mocowania pasów.

Pasy bezpieczeństwa

...

Zjawiska fizyczne zachodzące podczas zderzenia czołowego

Rys. 4 Kierowca nieprzypięty pasem / pasażer nieprzypięty pasem na kanapie tylnej Gdy samochód znajduje się w ruchu, zarówno on sam, jak i ...

Categorie