Škoda Fabia: Podnoszenie samochodu

Rys. 184 Miejsca do podstawienia lewarka
Rys. 184 Miejsca do podstawienia lewarka

Rys. 185 Zasada działania: ustawienie lewarka
Rys. 185 Zasada działania: ustawienie lewarka

Dla danego typu nadwozia obowiązuje postępowanie dotyczące podnoszenia samochodu.

Do podniesienia samochodu użyć lewarka z zestawu narzędzi.

Lewarek ustawić w punkcie podparcia możliwie najbliżej uszkodzonego koła.

Punkty podparcia znajdują się na metalowej krawędzi spodniej części progu " rys. 184.

 • Należy się upewnić, że podstawa lewarka jest ustawiona całą powierzchnią na równym podłożu i że lewarek stoi pionowo względem miejsca podparcia " rys. 185 - A
 • Lewarek odkręcić za pomocą korby pod punktem podparcia na tyle, aby jego szczęka obejmowała próg " rys. 185 - B.
 • Podnosić samochód, aż koło oderwie się od podłoża.

UWAGA

 • Jeśli zachodzi potrzeba zmiany koła na stromej drodze, samochód należy zabezpieczyć przed zjechaniem - kamieniem lub innym przedmiotem zablokować koło po drugiej stronie.
 • Odpowiednio zabezpieczyć podstawę lewarka przed możliwością przesunięcia.

  Miękkie i osuwające się podłoże pod podstawą lewarka może spowodować jego przesunięcie się, a w konsekwencji spadek samochodu. Z tego powodu lewarek należy zawsze ustawiać na twardym podłożu lub posłużyć się stabilną podkładką o dużej powierzchni. Na śliskiej powierzchni (np. bruk, płytki itd.) należy użyć podkładki antypoślizgowej (np. gumowej wycieraczki).

 • Lewarek ustawiać tylko w przeznaczonych do tego celu punktach podparcia.
 • Dopilnować, aby w samochodzie były zamknięte drzwi.
 • Jeżeli samochód jest uniesiony na lewarku, w żadnym razie nie wsuwać części ciała, np. rąk albo nóg, pod pojazd.
 • Nigdy nie uruchamiać silnika w podniesionym samochodzie.

OSTROŻNIE

Przestrzegać, by lewarek był prawidłowo umieszczony na krawędzi spodniej części progu, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia pojazdu.

  Odkręcanie / dokręcanie śrub koła

  Rys. 183 Wymiana koła: odkręcanie śrub koła Przed odkręceniem śrub koła, zdjąć ze śrub kapturki ochronne. Luzowanie Wsun ...

  Zdejmowanie / zakładanie koła

  Podczas zmiany koła należy: Zdjąć z koła kołpak i kapturki śrub. Odkręcić najpierw śrubę zabezpieczającą prze ...

  Categorie