Škoda Fabia: Płyn chłodzący

Płyn chłodzący chłodzi silnik.

Składa się z wody i koncentratu płynu chłodzącego, który chroni układ chłodzenia przed korozją i osadzaniem się kamienia.

Udział koncentratu w płynie chłodzącym musi wynosić min. 40%.

Udział koncentratu w płynie chłodzącym można zwiększyć maksymalnie do 60%.

Pomiar lub przywrócenie właściwego stosunku wody do koncentratu należy w razie potrzeby zlecić specjalistycznej stacji obsługi.

Typ płynu chłodzącego podany jest na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego " rys. 169 na stronie 160.

UWAGA

Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w komorze silnika koniecznie uwzględnić następujące ostrzeżenia " strona 155.

 • Płyn chłodzący jest szkodliwy dla zdrowia.
 • Unikać kontaktu z płynem chłodzącym
 • Opary płynu chłodzącego są szkodliwe dla zdrowia.
 • Nigdy nie odkręcać korka zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia, dopóki silnik nie ostygnie. Układ chłodzenia jest pod ciśnieniem!
 • W celu ochrony twarzy, rąk i ramion przed gorącą parą lub gorącym płynem chłodzącym, korek zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia należy przed otwarciem przykryć ściereczką.
 • Jeśli płyn chłodzący dostanie się do oczu, natychmiast przemyć oczy czystą wodą i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
 • Płyn chłodzący przechowywać w oryginalnym pojemniku w miejscu niedostępnym dla osób, które nie są w pełni samodzielne, szczególnie dzieci - niebezpieczeństwo zatrucia!
 • W razie połknięcia płynu chłodzącego niezwłocznie udać się do lekarza.
 • Nigdy nie przelewać płynów eksploatacyjnych nad gorącym silnikiem - ryzyko pożaru.

OSTROŻNIE

 • Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać płynu chłodzącego, nie wolno
  kontynuować jazdy! Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.
 • Jeżeli zbiornik wyrównawczy jest pusty, nie dolewać płynu chłodzącego.

  Układ mógłby się zapowietrzyć - ryzyko uszkodzenia silnika, nie wolno kontynuować
  jazdy! Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

 • Udział koncentratu w płynie chłodzącym nie powinien być mniejszy niż 40%.
 • Udział koncentratu wynoszący ponad 60% zmniejsza ochronę przeciwmrozową i skuteczność chłodzenia.
 • Koncentrat płynu chłodzącego niezgodny ze specyfikacją może zmniejszyć poziom ochrony przed korozją.
 • Spowodowane przez korozję uszkodzenia mogą być przyczyną wycieków płynu chłodzącego, a w następstwie - poważnego uszkodzenia silnika!
 • Nie dolewać płynu chłodzącego powyżej oznaczenia A " rys. 169 na stronie 160.
 • W razie usterki, która prowadzi do przegrzania silnika należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi - ryzyko poważnego uszkodzenia silnika.
 • Dodatkowe reflektory i inne elementy zamontowane przed wlotami powietrza pogarszają skuteczność chłodzenia silnika.
 • Nigdy nie przykrywać chłodnicy - ryzyko przegrzania silnika.

Dolewanie

Odkręcić korek wlewu oleju silnikowego " rys. 166 na stronie 157. Dolewać olej zgodny ze specyfikacją w porcjach półlitrowych " strona 158. ...

Sprawdzanie poziomu

Rys. 169 Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego znajduje się w komorze silnika. Zbio ...

Categorie