Škoda Fabia: Opis obsługi

Škoda Fabia –> Jazda –> Układy wspomagające –> Tempomat –> Opis obsługi

Rys. 140 Elementy obsługowe tempomatu
Rys. 140 Elementy obsługowe tempomatu

Przegląd elementów obsługowych GRA " rys. 140

dezaktywacja GRA (kasowanie
ustawionej prędkości)

przerwanie regulacji (pozycja
sprężynowania)

aktywacja GRA (regulacja
nieaktywna)

ponowne przejęcie regulacjia) /
zwiększenie prędkości

rozpoczęcie regulacji / obniżenie
prędkości

przełączenie pomiędzy GRA a
ogranicznikiem prędkości " strona 124

a) Jeżeli nie została ustawiona żadna prędkość, przejmowana jest prędkość aktualna.

Podczas włączania regulacji, GRA utrzymuje aktualną prędkość pojazdu, a prędkość ta wyświetlana jest na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Na tablicy rozdzielczej świeci się lampka kontrolna .


Automatyczne przerwanie regulacji

Automatyczne przerwanie regulacji następuje, gdy wystąpi jedno z poniższych zdarzeń.

 • Został wciśnięty pedał hamulca.
 • Nastąpiła ingerencja jednego z układów wspomagania hamowania (np. ESC).
 • Nastąpiło wyzwolenie poduszek powietrznych.
 • Naciśnięto przycisk

UWAGA

 • Aby nie doszło do niezamierzonego włączenia tempomatu, system ten należy dezaktywować za każdym razem, gdy nie jest już potrzebny.
 • Regulację można przywrócić tylko wtedy, gdy ustawiona prędkość nie będzie zbyt duża w aktualnych warunkach ruchu drogowego.

Informacja

 • Podczas regulacji prędkość może zostać zwiększona przez wciśnięcie pedału gazu. Po zwolnieniu pedału gazu prędkość jazdy zmniejszy się do wcześniej zapamiętanej wartości.
 • Przez naciśnięcie przycisku w trakcie pracy regulacji,
  zostanie ona przerwana, a zostanie aktywowany ogranicznik prędkości.

  Zasada działania

  Rys. 138 Wyświetlacz MAXI DOT: przykładowe wskazania stanu GRA Rys. 139 Wyświetlacz segmentowy: przykładowe wskazania stanu GRA Wskazania stanu GRA " ...

  Ogranicznik prędkości

  Ogranicznik prędkości ogranicza maksymalną prędkość jazdy do ustawionego limitu prędkości. Limit ten może zostać przekroczony, ...

  Categorie