Škoda Fabia: Oparcia kanapy tylnej

Škoda Fabia –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Funkcje foteli –> Oparcia kanapy tylnej

Rys. 65 Składanie oparcia / pozycja gotowości pasa bezpieczeństwa
Rys. 65 Składanie oparcia / pozycja gotowości pasa bezpieczeństwa

Oparcie kanapy można złożyć do przodu w celu powiększenia powierzchni bagażnika.

W samochodzie z dzieloną kanapą oparcia można składać również pojedynczo.

Przed przystąpieniem do złożenia oparć fotele przednie odsunąć tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas składania oparć do przodu.

Składanie oparcia

 • Wsunąć zagłówki w oparcie do oporu.
 • Odciągnąć zewnętrzny pas bezpieczeństwa do okładziny bocznej w kierunku strzałki 1 " rys. 65.
 • Wcisnąć uchwyt odblokowujący A w kierunku strzałki 2 .
 • Oparcie złożyć w kierunku strzałki 3 .

W przypadku niedzielonego oparcia, należy jednocześnie nacisnąć uchwyty odryglowujące po obu stronach oparcia.

Rozkładanie oparcia fotela

 • Odciągnąć zewnętrzny pas bezpieczeństwa do okładziny bocznej w kierunku strzałki 1 " rys. 65.
 • Podnieść oparcie do końca i zatrzasnąć je, tak aby uchwyt odblokowujący A słyszalnie zaskoczył; pociągnięciem sprawdzić, czy oparcie jest prawidłowo zablokowane
 • Upewnić się, że czerwony znacznik blokady B jest schowany.

W przypadku niedzielonego oparcia, należy odciągnąć oba zewnętrzne pasy bezpieczeństwa w kierunku okładziny bocznej. Uchwyty odblokowujące A po obu stronach oparcia muszą się słyszalnie zatrzasnąć. Czerwony znacznik B nie może być widoczny na żadnym z oparć.

UWAGA

 • Jeżeli na kanapie tylnej siedzą osoby, upewnić się, że dane oparcia są prawidłowo zablokowane.
 • Po rozłożeniu oparć pasy bezpieczeństwa muszą być gotowe do użycia.
 • Oparcia muszą być pewnie zaryglowane, aby w razie gwałtownego hamowania z bagażnika nie mogły się wyśliznąć do przodu żadne przedmioty - ryzyko odniesienia obrażeń.
 • Podczas przewożenia przedmiotów w powiększonej przestrzeni bagażowej uzyskanej przez złożenie do przodu oparć kanapy tylnej, zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pasażerów, siedzących z tyłu na niezłożonej części kanapy.

OSTROŻNIE

Podczas składania oparć uważać, aby nie uszkodzić pasów bezpieczeństwa.

Nie dopuścić do zakleszczenia tylnych pasów bezpieczeństwa przez złożone oparcie.

Informacja

Gniazda zamka zewnętrznych pasów C " rys. 65 umieścić w okładzinie bocznej.

  Ustawianie podłokietnika

  Rys. 64 Podnoszenie podłokietnika Wysokość podłokietnika można regulować. Podnoszenie Podnieść podłokietnik w kierunku zgodny ...

  Kanapa tylna

  Dotyczy pojazdów Fabia Combi Rys. 66 Składanie siedzeń kanapy tylnej / wyjmowanie dzielonych siedzeń kanapy tylnej Rys. 67 Rozkładanie siedze ...

  Categorie