Škoda Fabia: Oświetlenie wnętrza

Škoda Fabia –> Obsługa –> Światła i widoczność –> Oświetlenie wnętrza

Oświetlenie wnętrza działa także wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.

Światła wyłączają się automatycznie 10 minut po wyłączeniu zapłonu lub otwarciu drzwi, o ile nie podano inaczej.

Przednie lampki oświetlenia wnętrza

Rys. 52 Obsługa przednich lampek oświetlenia wnętrza: wariant 1 / wariant
Rys. 52 Obsługa przednich lampek oświetlenia wnętrza: wariant 1 / wariant 2

Położenia przesuwnego włącznika świateł A " rys. 52.

włączanie


włączanie


obsługa automatyczna


Przełącznik do włączania / wyłączania lampki do czytania B " rys. 52

lampka do czytania po lewej
stronie

lampka do czytania po prawej
stronie

Automatyczna obsługa lampek - położenie


Oświetlenie włącza się, gdy wystąpi jedno z następujących zdarzeń.

 • Drzwi samochodu zostaną odryglowane.
 • Zostaną otwarte jedne z drzwi.
 • Kluczyk zapłonu zostanie wyjęty.

Oświetlenie wyłącza się, gdy wystąpi jedno z następujących zdarzeń.

 • Drzwi samochodu zostaną zaryglowane
 • Zapłon zostanie włączony.
 • Ok. 30 sekund po zamknięciu wszystkich drzwi.

Tylne lampki oświetlenia wnętrza

Rys. 53 Tylna lampka oświetlenia wnętrza
Rys. 53 Tylna lampka oświetlenia wnętrza

Położenia osłony rozpraszającej tylnej lampki " rys. 53

włączanie


obsługa automatyczna (położenie
środkowe) 1)

wyłączanie


  Światła postojowe

  Światła postojowe służą do oświetlenia stojącego samochodu. Włączenie świateł postojowych z jednej strony Wył ...

  Widoczność

  UWAGA Zwracać uwagę na to, aby lód, śnieg, zaparowanie ani inne przedmioty nie ograniczały widoczności na zewnątrz. ...

  Categorie