Škoda Fabia: Licznik trasy

Rys. 25 Wskaźnik: wyświetlacz MAXI DOT / wyświetlacz segmentowy
Rys. 25 Wskaźnik: wyświetlacz MAXI DOT / wyświetlacz segmentowy

Wyświetlacz " rys. 25

 1. licznik trasy od ostatniego wyzerowania (trip)
 2. licznik przebiegu całkowitego

Zerowanie licznika trasy (trip)

Nacisnąć przycisk A " rys. 26 na stronie 32.

  Wskaźnik ilości paliwa

  Rys. 24 Wskaźnik ilości paliwa: wariant 1 / wariant 2 Rodzaje wskaźników ilości paliwa " rys. 24 Wskaźnik na tablicy rozdzielczej - wariant ...

  Ustawianie godziny

  Rys. 26 Przycisk na tablicy rozdzielczej Włączyć zapłon. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A " rys. 26, aż na wyświetlaczu uka& ...

  Categorie