Škoda Fabia: Kratki nawiewu powietrza

Škoda Fabia –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Kratki nawiewu powietrza

Rys. 119 Kratki nawiewu powietrza
Rys. 119 Kratki nawiewu powietrza

W przypadku kratek nawiewu powietrza 3 i 4 " rys. 119 istnieje możliwość zmiany kierunku strumienia powietrza oraz osobnego otwierania i zamykania poszczególnych kratek.

Zmiana rozdziału powietrza

 • W celu zmiany wysokości strumienia powietrza obrócić poziome płytki za pomocą przesuwanego regulatora A " rys. 119 w górę lub w dół
 • W celu obsługi kierunku bocznego strumienia powietrza obrócić pionowe płytki za pomocą przesuwanego regulatora A w lewo lub w prawo.

Otwieranie

 • Regulator B obrócić w górę " rys. 119.
 • Pokrętło C obrócić w prawo.

Zamykanie

 • Regulator B obrócić w dół " rys. 119.
 • Pokrętło C obrócić w lewo.

Przegląd możliwych ustawień kierunku nawiewu


OSTROŻNIE

Aby ogrzewanie, klimatyzacja ręczna i climatronic działały prawidłowo, nie zakrywać kratek nawiewu powietrza żadnymi przedmiotami.

  Zamknięty obieg powietrza

  Zamknięty obieg powietrza zapobiega zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Gdy włączony jest zamknięty obieg powietr ...

  Jazda

  ...

  Categorie