Škoda Fabia: Komunikaty

Škoda Fabia –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> System START-STOP –> Komunikaty

Komunikaty wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

Uruchom silnik ręcznie!


URUCHOM SILNIK RECZNIE


Jeżeli np. pas bezpieczeństwa kierowcy nie został zapięty, silnik należy uruchomić ręcznie.

W samochodach wyposażonych w przycisk rozruchu, zapłon wyłącza się przez pierwsze wciśnięcie przycisku rozruchu, drugie wciśnięcie przycisku skutkuje uruchomieniem silnika.

Usterka: system start-stop


USTERKA SYSTEM START-STOP


W systemie wystąpiła usterka. Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

    Ręczna dezaktywacja / aktywacja systemu

    Rys. 124 Przycisk systemu START-STOP Dezaktywacja / aktywacja Nacisnąć przycisk z symbolem " rys. 124. Po dezaktywacji systemu w przycisku świeci si& ...

    Hamowanie i parkowanie

    UWAGA Gdy silnik nie pracuje, do hamowania trzeba użyć dużo większej siły - ryzyko wypadku! Podczas hamowania pojazdem z ręczną skrzyn ...

    Categorie