Škoda Fabia: Gaśnica

Rys. 178 Gaśnica
Rys. 178 Gaśnica

Gaśnica jest umocowana za pomocą dwóch pasów w uchwycie pod fotelem pasażera.

Wyjmowanie / umocowanie

 • Poluzować obydwa pasy poprzez pociągnięcie przy zabezpieczeniach w kierunku strzałki " rys. 178.
 • Wyjąć gaśnicę.
 • Aby zamocować gaśnicę, należy umieścić ją w uchwycie i zabezpieczyć pasami.

Prosimy przeczytać instrukcję posługiwania się gaśnicą, którą umieszczono na jej etykiecie.

Pilnować daty ważności gaśnicy. Po upływie daty ważności nie ma gwarancji prawidłowego działania gaśnicy w razie potrzeby.

UWAGA

Gaśnicę należy bezpiecznie przymocować, tak aby podczas hamowania awaryjnego lub uderzenia samochodu w przeszkodę nie odczepiła się i nie spowodowała obrażeń u osób jadących.

Informacja

Gaśnica należy do fabrycznego wyposażenia samochodu tylko w niektórych krajach.

  Apteczka i trójkąt ostrzegawczy

  Rys. 175 Usytuowanie apteczki i trójkąta ostrzegawczego - wariant 1 Rys. 176 Usytuowanie apteczki i trójkąta ostrzegawczego - wariant 2 / odpinan ...

  Zestaw narzędzi

  Rys. 179 Zestaw narzędzi Zestaw narzędzi znajduje się w skrzynce w kole zapasowym albo dojazdowym, albo w jego wnęce. W zależności od wyposa ...

  Categorie