Škoda Fabia: Bezpieczniki

Poszczególne obwody są zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi.

Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć zapłon i odpowiedni odbiornik.

Ustalić, który bezpiecznik należy do niedziałającego odbiornika elektrycznego " strona 186, Bezpieczniki w desce rozdzielczej lub " strona 188, Bezpieczniki w komorze silnika.


UWAGA

Przed każdą pracą w komorze silnika przeczytać wskazówki ostrzegawcze i przestrzegać ich " strona 155.

OSTROŻNIE

  • Nie naprawiać" bezpieczników i nie wymieniać ich na większe - ryzyko pożaru! Oprócz tego mogą wystąpić uszkodzenia innych części układu elektrycznego.
  • Jeśli nowy bezpiecznik przepali się ponownie po krótkim czasie, należy jak najszybciej zlecić specjalistycznej stacji obsługi sprawdzenie układu elektrycznego.
  • Przepalony bezpiecznik można rozpoznać po stopionym metalowym pasku.

    Wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o tej samej wartości.

Informacja

  • Zalecamy zawsze wozić w samochodzie bezpieczniki zapasowe. Skrzynkę z bezpiecznikami można nabyć w ramach oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA.
  • Do jednego bezpiecznika może być przyporządkowanych kilka odbiorników
  • Jednemu odbiornikowi może odpowiadać kilka bezpieczników.

Bezpieczniki i żarówki

...

Bezpieczniki w desce rozdzielczej

Rys. 199 Zdejmowanie pokrywy Bezpieczniki znajdują się w dolnej części deski rozdzielczej pod pokrywą. Wymiana bezpieczników Zdją ...

Categorie