Škoda Fabia: Bezpieczeństwo jazdy

Škoda Fabia –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo bierne –> Wskazówki ogólne –> Bezpieczeństwo jazdy

Kierowca ponosi odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i za jadące z nim osoby, a zwłaszcza za przewożone dzieci. Gdy kierowca narusza bezpieczeństwo jazdy, zagraża nie tylko sobie, lecz także innym uczestnikom ruchu drogowego.

Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek.

 • Nie pozwalać sobie na odwrócenie uwagi od obserwowania sytuacji w ruchu drogowym (np. przez pasażerów, rozmowę telefoniczną itp.).
 • Nigdy nie kierować pojazdem, gdy zdolność prowadzenia samochodu jest ograniczona (np. przez leki, alkohol lub środki odurzające).
 • Stosować się do zasad ruchu drogowego i dozwolonej prędkości jazdy.
 • Prędkość jazdy zawsze dostosowywać do stanu nawierzchni, warunków ruchu drogowego oraz do warunków pogodowych.
 • Podczas długotrwałej jazdy regularnie robić przerwy (najrzadziej co dwie godziny).

Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich nieprzestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci.

 • Nie opierać się o deskę rozdzielczą.
 • Nie kłaść nóg na desce rozdzielczej.

Wszyscy jadący zobowiązani są do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich nieprzestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci

 • Nie siedzieć tylko na przedniej części siedzenia.
 • Nie siedzieć, będąc skierowanym w bok.
 • Nie wychylać się przez okno.
 • Nie wystawiać żadnych części ciała przez okno.
 • Nie kłaść nóg na siedzeniach.

  Przed każdą jazdą

  Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób jadących samochodem przed każdą jazdą przestrzegać poniższych wskazówek Upewni& ...

  Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca

  UWAGA Fotele przednie oraz wszystkie zagłówki zawsze muszą być ustawione odpowiednio do wzrostu osoby siedzącej, zaś pasy bezpieczeńst ...

  Categorie