Peugeot 208: Przednia szyba

Te symbole nadrukowane na panelu
czołowym wskazują położenie regulatorów w celu szybkiego osuszenia albo odmrażania szyby przedniej i szyb bocznych.

Klimatyzacja sterowana ręcznie

Włączanie

Ustawić regulatory nadmuchu
powietrza, temperatury i rozdziału powietrza w położeniu oznaczonym odpowiednim symbolem.

Nacisnąć przycisk "A/C", aby
włączyć klimatyzację. Zapala się kontrolka przycisku.

Wyłączanie

Nacisnąć ponownie przycisk
"A/C". Kontrolka przycisku gaśnie.

Klimatyzacja dwustrefowa

Auto - program widoczności

Włączenie

Nacisnąć przycisk
"widoczność", aby osuszyć albo odmrozić przednią szybę oraz szyby boczne.

System steruje automatycznie klimatyzacją, wydatkiem powietrza i dopływem powietrza oraz rozprowadza nawiew w sposób optymalny w kierunku szyby przedniej i bocznych.

Wyłączenie

Aby wyłączyć, nacisnąć ponownie
przycisk "widoczność" lub "AUTO", kontrolka przycisku gaśnie, a zapala się kontrolka przycisku "AUTO".

System włącza się ponownie z wartościami aktywnymi przed wyłączeniem.

W przypadku funkcji Stop & Start tryb STOP jest niedostępny, dopóki włączone jest osuszanie.

    Osuszanie - odmrażanie

    ...

    Tylna szyba

    Przycisk sterowania znajduje się na panelu systemu klimatyzacji. Osuszanie - odmrażanie tylnej szyby działa wyłącznie przy włączonym silniku ...

    Categorie