Peugeot 208: Prędkości zadane

Peugeot 208 –> Jazda –> Prędkości zadane

Wartości stosowane w ograniczniku prędkości "LIMIT" i regulatorze prędkości "CRUISE" można zapamiętywać (do 5 różnych wartości prędkości).

Zatrzymanie funkcji

Ustawić pokrętło w położeniu "0": tryb regulatora jest wyłączony. Wyświetlacz przełącza się na licznik kilom ...

Na ekranie dotykowym

Przejść do głównego menu, naciskając przycisk "MENU". Wybrać menu " Jazda ". Wybrać podstronę Wybrać ...

Categorie