Peugeot 208: Podnośniki szyb

Peugeot 208 –> Otwieranie –> Podnośniki szyb

Wymiana baterii

Typ baterii: CR1620 / 3 V. O zużyciu baterii świadczy zapalenie się tej kontrolki w zestawie wskaźników, czemu towarzyszy sygnał dźw ...

Tryb ręczny

Otwieranie Nacisnąć sterowanie bez przekraczania punktu oporu. Szyba zatrzyma się natychmiast po zwolnieniu przycisku. Zamykanie Pociągnąć s ...

Categorie