Peugeot 208: Połączenie alarmowe

Peugeot 208 –> Audio i telematyka –> Połączenie alarmowe

Połączenie alarmowe


*W zależności od zasięgu geograficznego "Peugeot connect assistance", "Peugeot connect SOS" oraz oficjalnego języka alarmowego wybranego przez właściciela samochodu.

Lista krajów objętych "usługami PEUGEOT CONNECT" dostępna jest w punkcie sprzedaży lub na stronie www.peugeot.pl.

Peugeot connect SOS

Test włączenia:

Włączenie stacyjki powoduje
zapalenie się zielonej kontrolki przez 3 sekundy, co oznacza możliwość wykonania połączenia alarmowego.

Można nawiązać kontakt z siecią
PEUGEOT, gdy świecąca kontrolka jest pomarańczowa:

 •  miganie, a następnie zgaśnięcie oznacza nieprawidłowe działanie systemu,
 •  ciągłe świecenie sygnalizuje konieczność wymiany baterii awaryjnej.

W obydwu przypadkach usługi połączenia alarmowego i z assistance mogą nie działać.

Należy skontaktować się z siecią PEUGEOT możliwie jak najszybciej.

Nieprawidłowe działanie systemu nie stanowi przeszkody dla dalszej jazdy.

Działanie: "Połączenie alarmowe".

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy powoduje wysłanie wezwania do platformy Peugeot connect SOS.

 •  Zielona kontrolka miga.
 •  Komunikat głosowy potwierdza przyjęcie wezwania.

Świecąca w sposób ciągły zielona kontrolka ostrzega, że połączenie zostało ustanowione.

Gaśnie ona po zakończeniu połączenia.

Peugeot connect SOS natychmiast lokalizuje samochód, kontaktuje się z jego użytkownikiem w języku ojczystym* oraz wzywa, w zależności od sytuacji, odpowiednie służby ratownicze*.

Warunki korzystania:

 •  w krajach, w których platforma nie świadczy usług, lub jeżeli usługa lokalizacji jest niedostępna, połączenie przekazywane jest bezpośrednio na numer alarmowy (112) bez lokalizacji. Numer 112 jest numerem telefonu zastrzeżonym dla wezwań pomocy, ważnym na całym terytorium Unii Europejskiej.
 •  "Peugeot connect SOS" podlega ogólnym warunkom korzystania z usługi, dostępnym do wglądu w punkcie sprzedaży, w granicach możliwości technologicznych i technicznych.

Przypadkowe naciśnięcie:

 •  Pojedyncze naciśnięcie powoduje zapalenie się zielonej kontrolki.
 •  Ponowne natychmiastowe naciśnięcie anuluje połączenie. Komunikat głosowy potwierdza anulowanie.
 •  Jeżeli połączenie zostało nawiązane, należy odpowiedzieć rozmówcy, że nastąpiła pomyłka. Zielona kontrolka zgaśnie po zakończeniu rozmowy.

  Audio i telematyka

  ...

  Połączenie z assistance drogowym

  Peugeot connect assistance Nacisnąć na ponad 2 sekundy ten przycisk, aby wywołać połączenie w razie unieruchomienia pojazdu. Komunikat gło ...

  Categorie