Peugeot 208: Ogranicznik prędkości

Peugeot 208 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości

Usterka działania

W przypadku wadliwego działania systemu kontrolka przełącznika "ECO OFF" miga, a następnie świeci na stałe. Przeprowadzić kont ...

Sterowanie pod kierownicą

Wybór / wyłączenie trybu ogranicznika. Zwiększenie zapamiętanej wartości. Zmniejszenie zapamiętanej wartości. Włącz ...

Categorie