Peugeot 208: Kontrola stanu płynów

Peugeot 208 –> Informacje praktyczne –> Kontrola stanu płynów

Sprawdzać stan płynów zgodnie z planem obsługowym producenta. Jeżeli to konieczne, uzupełniać poziom, o ile nie ma przeciwwskazań.

W przypadku znacznego spadku poziomu płynu należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli danego układu.

W trakcie czynności wykonywanych pod pokrywą silnika należy uważać, ponieważ niektóre elementy są wyjątkowo gorące (niebezpieczeństwo poparzeń), a motowentylator może się załączyć w każdej chwili (nawet przy wyłączonym zapłonie).

Silniki Diesla

Następujące elementy dają możliwość kontroli poziomów płynów, wymiany niektórych elementów oraz napełniania uk ...

Płyn hamulcowy

Poziom Poziom płynu powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI". w innym wypadku należy sprawdzić zużycie klocków ...

Categorie