Peugeot 208: Automatyczna skrzynia biegów

Peugeot 208 –> Jazda –> Automatyczna skrzynia biegów

Automatyczna skrzynia biegów


P. Parking - Parkowanie.

R. Reverse - Wsteczny bieg.

N. Neutral - Luz.

D. Drive - Jazda w trybie AUTO.

S. Sport - Jazda bardziej dynamiczna.

Śnieg - Jazda po drodze
zaśnieżonej.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Gdy użytkownik wybiera położenie za pomocą dźwigni, odpowiednia kontrolka wyświetla się w zestawie wskaźników.

Kontrolka stopa na hamulcu

Nacisnąć pedał hamulca, gdy ta kontrolka ukazuje się w zestawie wskaźników.

Tryb automatyczny


Tryb ten umożliwia zmianę biegów bez udziału kierowcy.

Ruszanie

Hamulec postojowy zaciągnięty.

 •  Uruchomić silnik.
 •  Dźwignia w położeniu P lub N.
 • Wcisnąć pedał hamulca do
  oporu.
 • Zwolnić hamulec postojowy.
 •  Ustawić wybierak w położeniu D lub R.
 •  Zwolnić pedał hamulca i stopniowo przyspieszać.

Samochód od razu rusza.

Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w samochodzie z pracującym silnikiem.

Przydatne informacje


Wybrać położenie D, aby
automatycznie zmieniać biegi

Skrzynia biegów działa wówczas w trybie autoadaptacyjnym bez udziału kierowcy. Wybiera ona stale bieg najlepiej dostosowany do stylu jazdy, profilu drogi i obciążenia samochodu.

Aby uzyskać maksymalne przyspieszenie nie dotykając dźwigni, wcisnąć do końca pedał przyspieszenia (kick down). Skrzynia biegów automatycznie redukuje bieg albo utrzymuje wybrany bieg aż do osiągnięcia maksymalnych obrotów silnika.

Podczas hamowania skrzynia biegów automatycznie redukuje bieg, aby zapewnić skuteczne hamowanie silnikiem.

Gdy kierowca zwalnia nagle pedał przyspieszenia, skrzynia biegów nie włączy wyższego biegu, aby poprawić bezpieczeństwo.c

Tryb ręczny


Jest to tryb sekwencyjny, który umożliwia ręczne włączanie biegów.

 •  Przestawić dźwignię zmiany biegów do położenia M.

Popchnąć krótko do przodu, aby
włączyć wyższy bieg.

Pociągnąć krótko do tyłu, aby
włączyć niższy bieg.

Wartość nieprawidłowa

Symbol ten wyświetla się,
jeżeli bieg został nieprawidłowo włączony (wybierak pomiędzy dwoma położeniami).

Można przejść w dowolnym momencie od położenia D do M i od M do D.

 

Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach, hamulce są zwolnione, a wybrano położenie R, D lub M, samochód porusza się nawet bez użycia pedału przyspieszenia.

Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w samochodzie z pracującym silnikiem.

W przypadku operacji obsługowej wykonywanej przy pracującym silniku zaciągnąć hamulec postojowy i wybrać położenie P.

 

Nigdy nie wybierać położenia N podczas jazdy.

Nigdy nie wybierać położenia P lub R, dopóki samochód nie będzie całkowicie unieruchomiony.

 

W przypadku niezmierzonego włączenia położenia N podczas jazdy pozwolić silnikowi zwolnić, a następnie przestawić dźwignię do położenia D, aby przyspieszyć.

W przypadku temperatury niższej niż -23C należy pozostawić silnik pracujący na wolnych obrotach przez cztery minuty, aby zapewnić prawidłowe działanie i trwałość silnika i skrzyni biegów.

Program sport

Ten specjalny program uzupełnia działanie automatyczne w specyficznych warunkach użytkowania.

Nacisnąć przycisk "S" po
uruchomieniu silnika.

Skrzynia biegów automatycznie dostosowuje się do dynamicznego stylu jazdy.

S ukazuje się w zestawie wskaźników.

Program śnieg

Ten specjalny program uzupełnia działanie automatyczne i ułatwia ruszanie i zwiększa zdolności trakcyjne w warunkach słabej przyczepności.

Po uruchomieniu silnika
nacisnąć przycisk .


Skrzynia biegów dostosowuje się do jazdy na śliskiej nawierzchni.

ukazuje się w zestawie
wskaźników.

Powrót do działania automatycznego

W dowolnym momencie nacisnąć
ponownie przycisk, aby wyjść z włączonego programu i powrócić do trybu autoadaptacyjnego.

Zatrzymywanie - parkowanie

Przed wyłączeniem silnika.

 •  Przejść do położenia P lub N.
 •  Zaciągnąć hamulec ręczny.
 •  Unieruchomić samochód.
Jeżeli dźwignia nie jest w położeniu P, przy otwarciu drzwi kierowcy albo po około 45 sekundach od momentu wyłączenia stacyjki na ekranie pojawia się komunikat ostrzegawczy.
 •  Ustawić ponownie dźwignię w położeniu P; komunikat znika.

W przypadku jazdy po zalanej drodze albo podczas przejazdu przez bród jechać równomiernie i powoli.

Gdy stacyjka jest włączona, zapalenie się tej kontrolki wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym i komunikatem ostrzegawczym na ekranie sygnalizuje uszkodzenie skrzyni biegów.

W tym przypadku skrzynia biegów przechodzi w tryb awaryjny, blokując się na trzecim biegu.

Można wówczas odczuć silne szarpnięcie przy przejściu od P do R i od N do R. Szarpnięcie to nie stwarza zagrożenia dla skrzyni biegów.

Nie przekraczać prędkości 100 km/h w granicach wyznaczonych obowiązującymi przepisami.

Skontaktować się jak najszybciej z ASO sieci PEUGEOT albo z warsztatem  specjalistycznym.

Możliwe jest uszkodzenie skrzyni biegów:
 •  w razie równoczesnego naciśnięcia pedałów przyspieszenia i hamulca,
 •  w razie wymuszenia, w przypadku awarii/wyczerpania akumulatora, przejścia dźwigni od położenia P do innego.

Aby ograniczyć zużycie paliwa podczas dłuższego zatrzymania z włączonym silnikiem (korek...), ustawić dźwignię zmiany biegów na N i zaciągnąć hamulec postojowy.

  Napęd autonomiczny

  W zależności od silnika, należy jechać bez przyspieszania. Wspomaganie manewru Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach, hamulec ręczny jest zwolniony, d ...

  Wskaźnik zmiany biegu

  System pozwala ograniczyć zużycie paliwa poprzez zalecenie biegu jak najlepiej dostosowanego do warunków jazdy. W zależności od sposobu prowadzenia i ...

  Categorie