Opel Corsa: Zużycie paliwa, emisja CO2

Opel Corsa –> Prowadzenie i użytkowanie –> Paliwo –> Zużycie paliwa, emisja CO2

Zużycie paliwa (wartość uśredniona) modelu Opel Corsa mieści się w zakresie od 7,5 do 3,1 l/100 km.

Emisja CO2 (wartość uśredniona) kształtuje się w granicach od 174 do 82 g/km.

Wartości dla konkretnego pojazdu można znaleźć w certyfikacie zgodności EEC dostarczonego wraz z samochodem lub w innych krajowych dokumentach rejestracyjnych.

Informacje ogólne

Podane oficjalne dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dotyczą europejskiej wersji bazowej ze standardowym wyposażeniem.

Dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 są ustalane na podstawie rozporządzenia R (WE) nr 715/2007 (w jego wersji obowiązującej) z uwzględnieniem masy pojazdu w stanie gotowości do jazdy, zgodnie ze specyfikacją zawartą w rozporządzeniu.

Dane te są dostarczane wyłącznie w celu umożliwienia porównania różnych wersji pojazdu i nie mogą być traktowane jako gwarancja rzeczywistego zużycia paliwa w danym pojeździe. Dodatkowe wyposażenie może przekładać się na nieco wyższe zużycie paliwa i wartości emisji CO2 od podanych. Co więcej, zużycie paliwa zależy w dużej mierze od stylu jazdy kierowcy oraz od sytuacji na drodze.

    Uzupełnianie paliwa

    Niebezpieczeństwo Przed rozpoczęciem tankowania należy wyłączyć zapłon i zewnętrzne urządzenia grzewcze z komorami spalan ...

    Hak holowniczy przyczepy

    ...

    Categorie