Opel Corsa: Zapalniczka

Zapalniczka


Zapalniczka jest umiejscowiona w konsoli środkowej.

Wcisnąć wkład zapalniczki. Po rozżarzeniu się spirali dopływ prądu zostanie automatycznie przerwany.

Wyciągnąć zapalniczkę.

    Gniazdka zasilania

    Gniazdko zasilania 12 V znajduje się w konsoli środkowej. Maksymalny dopuszczalny pobór energii elektrycznej z gniazdka wynosi 120 wat. Przy wył& ...

    Popielniczki

    Przestroga Popielniczki służą wyłącznie do gromadzenia popiołu; nie należy do nich wrzucać łatwopalnych śmieci. Przeno ...

    Categorie