Opel Corsa: Zalecane płyny, środki smarne i części

Opel Corsa –> Serwisowanie samochodu –> Zalecane płyny, środki smarne i części

Zalecane płyny i środki smarne

Należy korzystać wyłącznie z produktów spełniających wymogi specyfikacji.

Ostrzeżenie

Materiały eksploatacyjne są substancjami niebezpiecznymi i mogą być trujące. Podczas czynności związanych z ich obsługą należy zachować ostrożność. Przestrzegać informacji podanych na opakowaniach.

Potwierdzenia

Potwierdzenia przeglądu serwisowego są umieszczane w książeczce serwisowej i gwarancyjnej. Uzupełniane są dane o dacie i przebiegu wraz z piecz ...

Olej silnikowy

Olej silnikowy jest określany jakością oraz lepkością. Podczas wyboru oleju silnikowego należy kierować się przede wszystkim jego jako ...

Categorie