Opel Corsa: Wyświetlacz w wersji Midlevel

Wyświetlacz w wersji Midlevel


Strony menu wyświetlacza Midlevel wybiera się przez naciśnięcie MENU na dźwigni kierunkowskazów.

Na wyświetlaczu w wersji Midlevel można wybrać następujące strony menu:

 • menu Menu informacji o przebiegu i paliwie, patrz opis poniżej
 • menu Menu informacji o pojeździe, patrz opis poniżej

Niektóre z wyświetlanych funkcji mogą się różnić w zależności od tego, czy pojazd znajduje się w ruchu czy jest zatrzymany. Niektóre funkcje są dostępne tylko podczas jazdy.

  Wyświetlacz w wersji Baselevel

  Podmenu wybiera się, obracając pokrętłem na dźwigni kierunkowskazów. Dostępne są następujące podmenu: wskaźnik t ...

  Wyświetlacz w wersji Uplevel

  Strony menu wyświetlacza Uplevel wybiera się przez naciśnięcie MENU na dźwigni kierunkowskazów. Symbole menu głównego są ...

  Categorie