Opel Corsa: Usługi OnStar

Opel Corsa –> Wskaźniki i przyrządy –> OnStar –> Usługi OnStar

Usługi pomocy w nagłych wypadkach OnStar

W centrali OnStar udzielającej pomocy w nagłych wypadkach dyżurują specjalnie przeszkoleni doradcy, z którymi kierowca może połączyć się w sytuacji awaryjnej w celu uzyskania pomocy i niezbędnych informacji.

W przypadku sytuacji awaryjnej, w tym awarii samochodu, przebicia opony lub wyczerpania się paliwa, nacisnąć [ w celu połączenia się z doradcą. Następnie doradca skontaktuje się ze służbami ratunkowymi lub służbami pomocy drogowej   wyśle je w miejsce,
gdzie aktualnie znajduje się samochód.

W razie wypadku skutkującego uruchomieniem poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa połączenie alarmowe zostanie nawiązane automatycznie. Doradca zostanie natychmiast połączony bezpośrednio z pojazdem w celu ustalenia, czy potrzebna jest pomoc.

Hotspot Wi-Fi OnStar

Zamontowany w pojeździe hotspot Wi-Fi zapewnia łączność z Internetem przez sieć komórkową 4G/LTE.

Uwaga

Hotspot Wi-Fi nie jest dostępny na wszystkich rynkach.

Umożliwia podłączenie do siedmiu urządzeń jednocześnie.

Aby podłączyć urządzenie mobilne do hotspota Wi-Fi OnStar:

1. Nacisnąć , a następnie
wybrać ustawienia Wi-Fi na wyświetlaczu informacyjnym. Wyświetlane ustawienia obejmują nazwę hotspota Wi-Fi (identyfikator SSID), hasło i rodzaj połączenia.

2. Uruchomić wyszukiwanie sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym.

3. Wybrać hotspot pojazdu (identyfikator SSID), gdy pojawi się na liście.

4. Po wyświetleniu monitu wprowadzić hasło w urządzeniu mobilnym.

Uwaga

W celu zmiany identyfikatora SSID lub hasła nacisnąć , aby połączyć
się z doradcą OnStar lub zalogować się do swojego konta.

Aby wyłączyć hotspot Wi-Fi, nacisnąć , aby połączyć się z doradcą
OnStar.

Aplikacja na smartfona

Dzięki aplikacji myOpel pewne funkcje pojazdu można obsługiwać przy użyciu smartfona.

Dostępne są następujące funkcje:

 • Blokowanie i odblokowywanie drzwi.
 • Włączanie klaksonu lub świateł.
 • Sprawdzanie poziomu paliwa, żywotności oleju silnikowego i ciśnienia powietrza w oponach (tylko w pojazdach z układem monitorowania ciśnienia w oponach).
 • Wysyłanie celów podróży do systemu nawigacyjnego pojazdu (tylko w pojazdach z wbudowanym systemem nawigacyjnym).
 • Określanie lokalizacji pojazdu na mapie.
 • Zarządzanie ustawieniami Wi-Fi.

W celu skorzystania z tych funkcji należy pobrać aplikację z odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

Usługi zdalne

W razie potrzeby można użyć dowolnego telefonu do połączenia się z doradcą OnStar, który może zdalnie uruchomić określone funkcje pojazdu. Odpowiedni numer telefonu OnStar można znaleźć na naszej witrynie krajowej.

Dostępne są następujące funkcje:

 • Blokowanie i odblokowywanie drzwi.
 • Udostępnianie informacji o położeniu pojazdu.
 • Włączanie klaksonu lub świateł.

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu

Jeśli samochód zostanie skradziony, serwis OnStar pomocy w przypadku kradzieży pojazdu może pomóc w zlokalizowaniu i odzyskaniu go.

Powiadomienie o kradzieży

Gdy uruchomi się autoalarm, zostanie wysłane powiadomienie do OnStar. Kierowca zostanie poinformowany o tym zdarzeniu przez wiadomość tekstową lub email.

W razie potrzeby należy zgłosić kradzież policji i skontaktować się z serwisem OnStar pomocy w przypadku kradzieży pojazdu. Użyć dowolnego telefonu w celu połączenia się z doradcą OnStar.

Odpowiedni numer telefonu OnStar można znaleźć na naszej witrynie krajowej.

Zdalna blokada zapłonu

Poprzez zdalne wysłanie sygnałów OnStar może zablokować zapłon, uniemożliwiając uruchomienie silnika samochodu po jego wyłączeniu.

Diagnostyka na żądanie

W dowolnym momencie, np. gdy na ekranie pojazdu zostanie wyświetlony komunikat serwisowy, nacisnąć , aby skontaktować się z
doradcą OnStar i poprosić go o wykonanie kontroli diagnostycznej w czasie rzeczywistym w celu bezpośredniego ustalenia przyczyny problemu. W zależności od wyników kontroli doradca może udzielić dalszej pomocy.

Comiesięczna diagnostyka pojazdu

Pojazd automatycznie przesyła dane diagnostyczne do centrum obsługi OnStar, które co miesiąc wysyła wiadomość e-mail z raportem do kierowcy i jego preferowanego warsztatu.

Uwaga

Funkcję powiadamiania warsztatu można wyłączyć na swoim koncie.

Raport zawiera opis stanu najważniejszych podzespołów pojazdu, takich jak silnik, skrzynia biegów, poduszki powietrzne, układ ABS, a także innych ważnych układów. Zawiera on również informacje na temat potencjalnych elementów wymagających konserwacji oraz ciśnienia w oponach (tylko w pojazdach z układem monitorowania ciśnienia w oponach).

Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje, należy wybrać łącze w wiadomości e-mail i zalogować się do swojego konta.

Pobieranie celu podróży

Żądany cel podróży można pobrać bezpośrednio do systemu nawigacyjnego.

Nacisnąć , aby połączyć się z
doradcą OnStar i opisać cel podróży lub punkt zainteresowania.

Doradca OnStar może wyszukać dowolny adres lub punkt zainteresowania i pobrać cel podróży bezpośrednio do wbudowanego systemu nawigacyjnego.

  Przyciski OnStar

  Przycisk ukrycia lokalizacji Nacisnąć i przytrzymać , aż rozlegnie się komunikat głosowy z poleceniem włączenia lub wyłącz ...

  Ustawienia OnStar

  Kod PIN OnStar Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich serwisów OnStar wymagany jest czterocyfrowy kod PIN. Kod PIN należy zmienić podczas pierws ...

  Categorie