Opel Corsa: Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Opel Corsa –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Układ monitorowania ciśnienia w oponach raz na minutę kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach po przekroczeniu określonej prędkości jazdy.

Przestroga

Układ monitorowania ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę tylko o zbyt niskim ciśnieniu powietrza i nie zastępuje regularnej obsługi opon przez kierowcę.

Aby układ działał prawidłowo, wszystkie koła muszą być wyposażone w czujnik ciśnienia, a ciśnienie we wszystkich oponach musi być zgodne z zaleceniami.

Uwaga

W krajach, w których przepisy wymagają układu monitorowania ciśnienia w oponach, używanie kół bez czujników ciśnienia spowoduje unieważnienie homologacji pojazdu.

Bieżące ciśnienie w oponach można sprawdzić, korzystając z wyświetlacza informacyjnego kierowcy, menu Menu informacji o pojeździe .


Wyboru menu dokonuje się przez naciskanie przycisków na dźwigni kierunkowskazów.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacji o pojeździe .


Wybrać układ monitorowania ciśnienia w oponach, obracając pokrętło.

Wyświetlacz w wersji Baselevel i Midlevel:

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Ciśnienie powietrza w każdej z opon jest wyświetlane na oddzielnej stronie.

Wyświetlacz w wersji Uplevel

Układ monitorowania ciśnienia w oponach


Ciśnienie powietrza we wszystkich oponach jest wyświetlane na jednej stronie.

Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat informujący o stanie układu oraz ostrzeżenia dotyczące ciśnienia, przy czym na wizualizacji wskazywana jest odpowiednia opona.

Przy wyświetlaniu ostrzeżeń układ uwzględnia temperaturę opon.

Zależność od temperatury


Wykrycie niskiego ciśnienia w oponach jest sygnalizowane przez lampkę kontrolną  101.


W przypadku zapalenia się lampki
należy zatrzymać się jak najszybciej i napompować opony do zalecanego poziomu ciśnienia

Jeśli lampka miga przez
60-90 sekund, a następnie świeci światłem ciągłym, oznacza to, że w układzie wystąpiła usterka. Należy zwrócić się do warsztatu.

Po napompowaniu opon może być konieczne przejechanie pewnej odległości w celu zaktualizowania wartości ciśnienia w oponach na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. W tym czasie może się zapalić lampka .


Jeśli lampka   zapali się w
niskiej temperaturze i zgaśnie po wykonaniu jazdy, może to świadczyć o obniżaniu się ciśnienia powietrza w oponach.

Sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu  112.

Przed regulacją ciśnienia w oponie należy wyłączyć zapłon.

Montować wyłącznie koła wyposażone w czujnik ciśnienia, gdyż w przeciwnym razie ciśnienie w oponach nie będzie wyświetlane i przez cały czas będzie się świecić lampka .


Koło zapasowe i dojazdowe koło zapasowe nie są wyposażone w czujniki ciśnienia. Dla tych kół układ monitorowania ciśnienia w oponach jest wyłączony. Lampka kontrolna
świeci. Układ pozostaje włączony dla pozostałych trzech kół.

Zastosowanie dostępnego w handlu szczeliwa wypełniającego przebitą oponę może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu. Zaleca się stosowanie rozwiązań dopuszczonych przez producenta.

Korzystanie z urządzeń elektronicznych lub przebywanie w pobliżu instalacji wykorzystujących fale radiowe o podobnych częstotliwościach może zakłócać działanie układu monitorowania ciśnienia w oponach.

Po każdej wymianie opon trzeba wymontować i przeprowadzić serwis czujników układu monitorowania ciśnienia w oponach. W przypadku czujników przykręcanych należy wymienić rdzeń zaworu i pierścień uszczelniający. W przypadku czujników przypinanych należy wymienić kompletny zawór.

Stan obciążenia samochodu

Dostosować ciśnienie powietrza w oponach do obciążenia zgodnie z wartościami podanymi na naklejce z informacjami o oponach lub w tabeli wartości ciśnienia w oponach   279, a następnie wybrać odpowiednie ustawienie w menu Nośność opony na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, Menu informacji o pojeździe    103.
Ustawienie to jest używane do wyświetlania ostrzeżeń dotyczących ciśnienia w oponach.

Menu Nośność opony pojawia się tylko wtedy, gdy pojazd stoi w miejscu i jest włączony hamulec postojowy. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu P.

Wyświetlacz w wersji Baselevel i Midlevel:

Stan obciążenia samochodu


Wybrać

 • LO dla ciśnienia komfortowego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 • ECO dla ciśnienia ekonomicznego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 • HI w przypadku pełnego obciążenia samochodu.

Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Stan obciążenia samochodu


Wybrać

 • Lekka dla ciśnienia komfortowego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 • Eco dla ciśnienia ekonomicznego i maksymalnie trzech osób w samochodzie.
 • Maks. w przypadku pełnego obciążenia samochodu.

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach

Każdy czujnik TPMS ma niepowtarzalny kod identyfikacyjny.

Po przełożeniu kół w pojeździe, wymianie kompletu kół lub wymianie jednego lub kilku czujników ciśnienia w oponach należy dopasować kod identyfikacyjny do nowej pozycji koła.

Procedurę dopasowania czujników ciśnienia w oponach należy także przeprowadzić po zastąpieniu koła zapasowego zwykłym kołem wyposażonym w czujnik ciśnienia.

Lampka ostrzegawcza powinna
zgasnąć, a komunikat lub kod ostrzegawczy powinien zniknąć w następnym cyklu zapłonowym.

Czujniki dopasowuje się do położenia kół za pomocą przyrządu do kalibracji w następującej kolejności: przednie lewe koło, przednie prawe koło, tylne prawe koło i tylne lewe koło.

Kierunkowskaz dla aktualnie aktywnej pozycji pozostaje włączony do czasu dopasowania czujnika.

Skontaktować się z warsztatem w celu przeprowadzenia czynności serwisowych lub dokonania zakupu przyrządu do kalibracji. Dopasowanie pierwszego koła trwa dwie minuty, a cała procedura dopasowania wszystkich czterech kół - pięć minut.

W razie przekroczenia tego czasu proces dopasowania kończy się i należy go rozpocząć od początku.

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach jest następująca:

1. Włączyć hamulec postojowy.

2. Włączyć zapłon.

3. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów: ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P.

Pojazdy z manualnoautomatyczną skrzynią biegów: Przytrzymać wciśnięty pedał hamulca. Przestawić i przytrzymać dźwignię zmiany biegów przez pięć sekund w położeniu N, aż na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się symbol P. P oznacza, że można rozpocząć procedurę dopasowania czujników ciśnienia w oponach.

Pojazdy z manualną skrzynią biegów: wybrać bieg neutralny.

4. Użyć przycisku MENU na dźwigni kierunkowskazów, aby wybrać Menu informacji o pojeździe
na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

5. Za pomocą pokrętła przejść do menu układu monitorowania ciśnienia w oponach.

Wyświetlacz w wersji Baselevel i Midlevel:

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach


Wyświetlacz w wersji Uplevel:

Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach


6. Nacisnąć SET/CLR, aby rozpocząć procedurę dopasowania czujników.

Powinien zostać wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie procedury.

7. Nacisnąć ponownie SET/CLR, aby potwierdzić wybór. Sygnał dźwiękowy włącza się dwa razy w celu poinformowania, że odbiornik znajduje się w trybie kalibracji.

8. Zacząć od przedniego lewego koła.

9. Oprzeć przyrząd do kalibracji o bok opony, przy zaworku.

Następnie nacisnąć przycisk, aby uaktywnić czujnik ciśnienia w oponie. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza, że kod identyfikacyjny czujnika został dopasowany do pozycji danego koła.

10. Przejść do przedniego prawego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 9.

11. Przejść do tylnego prawego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 9.

12. Przejść do tylnego lewego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 9. Dwa razy włącza się sygnał dźwiękowy, sygnalizując dopasowanie kodu identyfikacyjnego czujnika do tylnego lewego koła. Procedura dopasowania czujników ciśnienia w oponach nie jest już aktywna.

13. Wyłączyć zapłon.

14. Napompować wszystkie cztery opony do zalecanego ciśnienia podanego na naklejce z informacjami o ciśnieniu w oponach.

15. Upewnić się, że stan obciążenia opon jest ustawiony zgodnie z wybranym ciśnieniem   103.

  Ciśnienie w oponach

  Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż. Opony musz ...

  Głębokość bieżnika

  Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, g ...

  Categorie