Opel Corsa: Tryb manualny

W przypadku wybrania wyższego biegu przy zbyt niskiej prędkości obrotowej silnika lub niższego biegu przy zbyt wysokiej prędkości obrotowej zmiana biegu nie nastąpi.

Zapobiega to pracy silnika na zbyt niskich lub zbyt wysokich obrotach.

Stosowny komunikat ostrzegawczy pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy. Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Gdy prędkość obrotowa silnika spadnie poniżej określonego poziomu, automatycznie zostanie wybrany niższy bieg.

Jeśli prędkość obrotowa silnika będzie zbyt wysoka, zmiana biegu na wyższy nastąpi jedynie po zadziałaniu funkcji wymuszonej redukcji biegów.

Wybranie za pomocą dźwigni położenia + lub - w sytuacji, gdy aktywny jest tryb automatycznej zmiany biegów spowoduje uaktywnienie trybu manualnej zmiany biegów.

Sygnalizacja zmiany biegu

Gdy zalecana jest zmiana biegu w celu obniżenia zużycia paliwa, pojawia się symbol   wraz z
odpowiednią cyfrą.

Sygnalizacja zmiany biegu pojawia się tylko w trybie manualnym.

    Dźwignia zmiany biegów

    Dźwignię zmiany biegów należy zawsze przesuwać do końca w odpowiednim kierunku. Po zwolnieniu automatycznie wraca ona do położenia ...

    Elektroniczne programy jazdy

    Po uruchomieniu zimnego silnika program regulacji temperatury roboczej powoduje opóźnioną zmianę biegów (zmiana następuje przy wyż ...

    Categorie