Opel Corsa: System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu

Opel Corsa –> Wskaźniki i przyrządy –> Kontrolki ostrzegawcze, zegary i wskaźniki –> System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu

Lampka świeci w kolorze zielonym
lub miga w kolorze żółtym.

Lampka świeci w kolorze zielonym

System jest włączony i jest gotowy do działania.

Lampka miga w kolorze żółtym

System wykrył niezamierzoną zmianę pasa ruchu.

System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu  196.

    Wspomaganie układu kierowniczego

    Lampka świeci w kolorze żółtym. Zapala się w przypadku wyłączenia wspomagania układu kierowniczego Awaria wspomagania układu ki ...

    Ultradźwiękowy układ ułatwiający parkowanie

    Lampka świeci w kolorze żółtym. Wystąpiła usterka w układzie LUB Czujniki są zabrudzone, oblodzone lub pokryte śniegiem LUB ...

    Categorie