Opel Corsa: Rejestratory danych o zdarzeniach

Opel Corsa –> Informacje dla klienta –> Rejestracja danych pojazdu i ich poufność –> Rejestratory danych o zdarzeniach

Moduły rejestrujące dane w pojeździe

Wiele podzespołów elektronicznych w tym pojeździe zawiera moduły rejestrujące tymczasowo lub trwale dane techniczne dotyczące stanu pojazdu, zdarzeń i występujących błędów. Powyższe informacje techniczne mają na celu dokumentowanie stanu części, modułów, systemów oraz środowiska pracy:

 • Warunki eksploatacji podzespołów systemów (np. poziomy napełnienia).
 • Komunikaty informujące o stanie pojazdu i jego poszczególnych podzespołów (np. liczba obrotów/prędkość obrotowa kół, zwalnianie, przyspieszenie boczne).
 • Nieprawidłowości i usterki w ważnych podzespołach systemów.
 • Zachowania pojazdu w konkretnych sytuacjach na drodze (np. otwarcie poduszki powietrznej, działanie układu stabilizacji toru jazdy).
 • Parametry związane ze środowiskiem pracy (np. temperatura).

Dane te mają charakter wyłącznie techniczny i pomagają w zidentyfikowaniu i skorygowaniu błędów, a także w optymalizowaniu funkcji pojazdu.

Zarejestrowane dane nie umożliwiają odtworzenia trasy, jaką przebył pojazd.

Jeśli pojazd jest serwisowany (np. naprawy, prace serwisowe, naprawy gwarancyjne, zapewnianie jakości), pracownicy sieci serwisowej (w tym pracownicy producenta) mogą odczytać powyższe informacje techniczne z modułów rejestrujących dane dotyczące zdarzeń i błędów przy pomocy specjalnych przyrządów diagnostycznych. W razie potrzeby warsztat wykonujący naprawę może udzielić bardziej szczegółowych informacji. Po usunięciu usterki dane są usuwane z modułu rejestrującego błędy lub trwale nadpisywane.

Podczas korzystania z pojazdu może mieć miejsce sytuacja, w której powyższe dane techniczne w połączeniu z innymi informacjami (protokołem powypadkowym, uszkodzeniami pojazdu, zeznaniami świadków itp.) mogą zostać powiązane z konkretną osobą - w niektórych przypadkach z pomocą eksperta.

Dodatkowe funkcje uzgodnione w umowie z klientem (np. lokalizacja pojazdu w sytuacjach nadzwyczajnych) umożliwiają przesyłanie określonych danych dotyczących pojazdu.

  Rejestracja danych pojazdu i ich poufność

  ...

  Identyfikacja częstotliwości radiowej (RFID)

  Technologia RFID jest wykorzystywana w niektórych pojazdach np. do monitorowania ciśnienia powietrza w oponach lub zabezpieczania układu zapłonowego. Ide ...

  Categorie