Opel Corsa: Pokrywa silnika

Otwieranie

Pokrywa silnika


Pociągnąć dźwignię zwalniającą i ustawić ją z powrotem w położeniu wyjściowym.

Pokrywa silnika


Następnie nacisnąć zapadkę blokującą w górę i otworzyć pokrywę.

Pokrywa silnika


Podeprzeć pokrywę komory silnika wspornikiem.

Jeżeli pokrywa silnika zostanie otwarta, gdy włączona jest funkcja Autostop, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny ze względu na bezpieczeństwo.

Zamykanie

Przed zamknięciem pokrywy wcisnąć jej wspornik w uchwyt.

Opuścić pokrywę silnika, pozwalając jej spaść na zatrzask z małej wysokości (20-25 cm). Sprawdzić, czy pokrywa komory silnika została zablokowana we właściwym położeniu.

Przestroga

Nie wciskać pokrywy bagażnika do zatrzasku, aby uniknąć powstania wgnieceń.

    Wykonywanie prac

    Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do wykonywania opisanych poniżej czynności należy bezwzględnie wyłączyć zapłon. Wentyl ...

    Olej silnikowy

    Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy regularnie ręcznie sprawdzać poziom oleju silnikowego. Należy stosować wyłącznie oleje o odpowiednich ...

    Categorie